Grundvatten

Lawn sprinkler

Vi gör det lättare att utnyttja och skydda grundvattnet med fokus på hållbarhet.

NIRAS är en av Danmarks mest kvalificerade rådgivare inom hållbar användning av grundvattenresurserna. Vår kompetens spänner över både kartläggning, användning och skydd av grundvatten. Vi kan bidra till att säkra grundvattenresurser mot hot från mänsklig aktivitet på terrängen eller andra källor till föroreningar. Med vår BEST Portal har vi skapat en serie beslutsstödsverktyg för kommuner där vi kombinerar djupgående akademisk kunskap om grundvatten med smarta IT-lösningar. Vi samlar data, hydrologiska beräkningar och bedömningar i ett verktyg som ger översikt över bland annat nyttjandegraden av grundvattenresursen på kommunal nivå.