Klimatanpassning

People playing basketball in the freight area in Aalborg

Vi säkerställer hållbara lösningar för klimatanpassning genom att samarbeta tvärs över discipliner och engagera alla intressenter.

Få bättre, billigare och miljövänligare klimatanpassning – oavsett om du ska hantera ökat normalregn, skyfall eller översvämningar. Som din rådgivare är vår högsta prioritet att samarbetet mellan kommuner, allmännyttiga företag och andra intressenter resulterar i en gemensam, hållbar lösning. Det är vi experter på eftersom vi även internt arbetar tvärvetenskapligt när vi säkerställer de bästa lösningarna inom klimatsäkring av byggnader, bostadsområden eller landområden. Med helhetsorienterad vattenplanering fokuserar vi på det totala vattenkretsloppet när vi ger råd om t.ex. lokal avledning av regnvatten, mindre avloppssystem, gigantiska skyfallstunnlar samt översvämnings- och kustskydd.