Two people looking at a computer. Martine Baklien (MBAK),  Kjell Joar Nykmark (KNK)
Vi upplever snabb utveckling inom infrastrukturområdet. Just nu letar vi efter specialister för ett antal olika projekt i Danmark, Sverige och Norge.
Infrastruktur

Skapa infrastruktur som stöder framtidens hållbara rörlighet

Som konsult och designer uppgraderar NIRAS viktiga infrastrukturprojekt. Vi gör detta i Skandinavien samt i resten av världen för att skapa en effektiv, sammanhängande och hållbar rörlighet.

 

Nästa år kommer vi bland annat att skapa snabbare och bättre transportalternativ för en och en halv miljon norrmän med InterCity-satsningen, säkra köpenhamnarna mot översvämningar med två stora tunnelprojekt och skapa säker vattenförsörjning och avledning av spillvatten till 4 000 hushåll i en ny stadsdelen i Sollentuna, nära Stockholm.

Våra 300 infrastrukturexperter banar varje dag vägen för den goda, hållbara rörligheten genom att sätta kunderna och projekten i centrum. Vill du vara en del av vårt team och skapa infrastruktur i världsklass kan du göra det med bas i Norge, Sverige eller Danmark.

  

Gå med i spännande projekt

  

Möt framtida kollegor