Soren Zebitz Nielsen ZEBI NS 08982 He

Att arbeta på NIRAS

Att arbeta på NIRAS innebär att du är med och utvecklar framtidens samhälle.

Vårt breda tjänsteutbud ger flera olika karriärvägar och du får möjlighet att arbeta med kollegor med många olika kompetenser. Vår verksamhet genomsyras av värdeorden Vi lyssnar, vi lär och vi levererar. Vårt lärande sker i våra uppdrag så därför får du arbeta med kunduppdrag redan från första början. För att kunna leva upp till våra värdeord är det också viktigt att det finns en balans mellan belastning och återhämtning. Det är något vi hjälper varandra med för att inte bara våra projekt ska bli långsiktiga utan också vi som arbetar här.

Se också: