Helsingor Marina Aerial View Harbour

Hamn & kust

NIRAS utför hamn- och kustprojekt över hela världen under många olika förhållanden – från Arktis till tropikerna.

Vi har mer än 300 experter som arbetar med hamn- och kustprojekt över hela världen. Våra experter arbetar från kontor i Skandinavien och ett antal platser i Europa, Asien och Afrika.

Våra specialisters expertis täcker alla faser av projektet – från det tidigaste planeringsstadiet till förvaltning och underhåll av hela projektets livscykel som omfattar alla faser från start till slut.

Vi på NIRAS erbjuder omfattande rådgivning i samband med hamnterminaler, kust- och marinanläggningsarbeten.

Tjänsterna är anpassade till alla projektfaser. Detta omfattar övergripande planering, förstudier (feasibility studies), bidrag till miljöbedömningar (EIA, EISA), tillstånd, due diligence, design, byggövervakning och projektledning.

Dessutom kan NIRAS bidra till underhållstjänster samt underhållsvänlig design och förvaltning.

Tjänster

Marin och geotekniskt ingenjörsarbete

Din ledande mariningenjör ger råd

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25