Environment (1)

Miljö

NIRAS är en av Skandinaviens ledande miljörådgivare och erbjuder högkvalitativa och innovativa lösningar till både offentliga och privata kunder i Skandinavien och globalt. Vårt miljöteam består av mer än 300 engagerade och kundorienterade experter.

Vi erbjuder expertråd om både den konstgjorda och naturligamiljön. Vi hjälper till att säkerställa det optimala ramverket för att förverkliga ditt projekt. NIRAS kan hjälpa dig på alla nivåer med uppgifter som inkluderar miljö som parameter. Oavsett om det är inuti – i privata hem, i offentliga byggnader eller i företag. Eller utanför – i städer, i naturen, på land eller i vatten.

Hos NIRAS får du uppleva en solid,  värdedriven och pålitlig kultur. Vårt råd bygger på en stark grund av expertkunskap, relevant erfarenhet och en djup förståelse för miljölagstiftningen. Tillsammans med våra kunder arbetar vi med att förstå miljörisker, potentiella effekter och ledningskrav för att säkerställa efterlevnad av relevant lagstiftning, riktlinjer och bästa praxis.

Vi bidrar både till att förverkliga privata projekt på bästa möjliga sätt och till att hantera effektivt för offentliga kunder. Vårt förhållningssätt, tvärvetenskapliga och holistiska tänkande har gjort oss till en av de största och mest mångsidiga miljörådgivarna i norra Europa med över 300 miljöexperterpå våra kontor i Sverige, Danmark och Norge. NIRAS rådgivning bygger på kunskap, kompetens och objektivitet och inte på åsikter eller specifika befattningar.

Tvärvetenskapligt förhållningssätt i stora nätverk

Hos oss som miljörådgivare kommer du att uppleva ett tvärvetenskapligt och agilt förhållningssätt till ditt projekt,eftersom varje dag alla våra experter agerar i ett stort internt  nätverk  med  andra experiment.

Tjänster

Vill du veta mer?

Tomas Hjorth

Tomas Hjorth

Vice President, Business Unit

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 05