Samordning av installationer i k-märkt fastighet

NIRAS ingår som installationssamordnare i renoveringen av Einar Mattsons k-märkta fastighet Kvarteret Schönborg 6.

Funktionella konstruktioner vid ett av Sveriges största infrastrukturprojekt

Under byggnationen av Malmö Citytunnel ansvarade NIRAS för konstruktionerna i rampområdet vid Holma, ett område i anslutning till en av de nya stationerna.

Framtida möjligheter för handel och service i Barkarbystaden

NIRAS centrumutredning för Järfälla kommun visade ett framtida behov av fler handels- och servicemöjligheter, i samband med att Barkarbystaden växer.

Växande behov av närservice i Nacka

NIRAS har utrett möjligheterna för utökad närservice när tunnelbanan ska gå till Nacka och kommunen ska bygga nya bostäder.

Gestaltning av Förbifart Stockholm

På uppdrag av Trafikverket ingår NIRAS i projektet Förbifart Stockholm som gestaltningsansvarig.

Nytt liv åt tunnelbanestationer längs Hagsätralinjen

Nio tunnelbanestationer upprustades till trygga och tillgängliga stationer åt Storstockholms Lokaltrafik.

Strategier för effektiv och långsiktig lokalförsörjning i Ängelholm

Ängelholms kommun tog stöd av NIRAS för strategisk rådgivning för sin lokalförsörjning av skolor, äldreboenden och kontorslokaler.

Branschspecifik kompetens säkerställde att en effektiv fabrik kunde byggas

NIRAS hjälpte Arla Foods att bygga den modernaste mjölkpulverfabriken i norra Europa.

Effektiva in situ-saneringar i Boden för att avlägsna klorerade lösningsmedel

NIRAS ingår som projektörer för att ta fram effektiva in situ-saneringar som ska göra ett förorenat område i Boden fritt från klorerade lösningsmedel.

Thermostat

Läkemedelsfabrik fick ett komplett kylsystem installerat på en tredjedel av tiden

Trots en mycket pressad tidsplan levererade NIRAS en toppmodern och robust kylanläggning till en läkemedelsfabrik. Anläggningen är modulärt konstruerad.

Man walking between tanks

Erfarenhet och branschkunskap säkrade enkel flytt av historiskt bryggeri

Ett konkurrenspräglat anbudsförfarande och ett strukturerat tillvägagångssätt innebar att en komplicerad flytt av ett bryggeri i Tyskland kunde genomföras i tid och enligt budget.

Large building seen from the air

Historisk investering i slakteri har lyft den danska boskapsindustrin

Danish Crowns beslut om att bygga ett nytt högteknologiskt slakteri i Holsted i Danmark var den enskilt största investeringen någonsin i den danska boskapsindustrin.

Kunskap och näringslivserfarenhet driver forskningsprojekt om miljögifter

NIRAS ingår i ett forskningsprojekt med syfte att utveckla och genomföra effektiva riskbedömningar och utvärderingar av saneringsåtgärder för miljögifter.

Ökad kapacitet och högre säkerhet för sjöfarten i Mälarprojektet

NIRAS fungerar som projekteringsstöd när farlederna genom Södertälje kanal och sluss samt farleden i Mälaren ska effektiviseras och ge högre kapacitet.

Upphandlings­myndigheten i nya lokaler

Genom att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt och omlokaliseringen kunde Upphandlings­myndigheten halvera sin hyreskostnad.

Planering för framtidens skolbyggnader

Gävle kommun fick en utredning av de kommunala grundskolornas framtida kapacitet.

Större geografisk spridning och tillgänglighet för kontantcenter i Sverige

Med tre månader till godo uppfyllde NIRAS målet att etablera 60 nya kontantcenter i Sverige åt Bankomat innan slutet av 2017.

Flytande studentbostäder i Göteborg

Tillgänglighetsgranskning vid nybyggnad av flytande studentbostäder i Frihamnen i Göteborg.

Helhetsgrepp om byggprojekt i centrala Malmö

Vid den fullständiga ombyggnaden av en fastighet i kvarteret Oscar i centrala Malmö, bidrog NIRAS med sin kompetens inom flera olika områden.

Funktionella lokaler till en lägre hyreskostnad

Med en lokalstrategi kunde samtliga lokaler anpassas på ett effektivt sätt för att passa myndighetens verksamhet ännu bättre.

PFAS i Mälaren undersöks med unik provtagningsmetod

Tillsammans med Stockholms universitet undersöker NIRAS förekomsten av PFAS i Mälaren och hur stor del av dessa ämnen som tillförs via regn.

Framtidens kontor åt Bird & Bird

Med förändring av lokalerna fick Bird & Bird effektiviserade lokalytor, minskade hyreskostnader och en ökad gemenskap på kontoret.

Mobilia fortsätter att växa som stadskvarter

NIRAS projektleder nybyggnad av Mobilia köpcentrum, i centrala Malmö. Nybyggnationen av Mobilia kommer att skapa nya ytor för människor att handla, uppleva och bo.