Gestaltningskrav för hållbar vägsträcka runt Stockholm

NIRAS företräder sedan 2016 Trafikverket som gestaltningsansvarig i projektet Tvärförbindelse Södertörn. I rollen som gestaltningsansvarig planerar NIRAS för en hållbar, funktionell och estetiskt tilltalande ny vägsträcka som tar hänsyn till omgivande miljö.

Projektledning av kontorsanpassningar i unika, parallella projekt

NIRAS projektleder anpassningar av AMF Fastigheters kontorslokaler inför att nya hyresgäster flyttar in. Kontorsanpassningarna hanteras parallellt i olika projekt som har unika förutsättningar.

Trafikverket omlokaliserar till nytt aktivitetsbaserat kontor i Göteborg

NIRAS är projektledare i ett omfattande lokalprojekt där Trafikverket omlokaliserar till ett nytt aktivitetsbaserat kontor i Göteborg. Som projektledare åt Trafikverket har NIRAS arbetat med projektet från tidig analys och kommer att vara delaktig fram till att verksamheten är på plats i de nya lokalerna i juli 2018.

Nyrenoverade Uppsala Universitetshus- modernt med känsla för historia

När universitetshuset i Uppsala behövde moderniseras arbetade NIRAS som projektledare med varsamhet och hänsyn till husets historia. Trots att den över hundra år gamla byggnaden fått en totalrenovering är den i princip identisk med sitt originalutseende.

Nytt bostadsområde får miljöklassat vårdhem

När ett nytt bostadsområde byggs i Gävlehov behövs även fler boenden för de äldre. NIRAS leder bygget av ett modernt vårdhem som inte bara kommer att bli miljöklassat, det kommer dessutom att ha både utegym och café.

NIRAS leder vägen till Steninge Slottsby

När Sigtuna kommun ska ansluta det nya bostadsområdet Steninge Slottsby till Steninge allé behöver man bygga en ny väg. NIRAS ansvarar för projektledningen och ser till att etapparbetet sker så smidigt som möjligt under infrastrukturprojektet.

Innovativ nybyggnation gör plats för fler elever

När Långbrodalsskolan i Älvsjö behövde göra rum för fler elever fick NIRAS Arkitekter i uppdrag att komplettera med en intilliggande skolbyggnad. Resultatet blev ett spännande möte mellan gammalt och nytt.

Samordning av installationer i k-märkt fastighet

NIRAS ingår som installationssamordnare i renoveringen av Einar Mattsons k-märkta fastighet Kvarteret Schönborg 6.

Funktionella konstruktioner vid ett av Sveriges största infrastrukturprojekt

Under byggnationen av Malmö Citytunnel ansvarade NIRAS för konstruktionerna i rampområdet vid Holma, ett område i anslutning till en av de nya stationerna.

Framtida möjligheter för handel och service i Barkarbystaden

NIRAS centrumutredning för Järfälla kommun visade ett framtida behov av fler handels- och servicemöjligheter, i samband med att Barkarbystaden växer.

Växande behov av närservice i Nacka

NIRAS har utrett möjligheterna för utökad närservice när tunnelbanan ska gå till Nacka och kommunen ska bygga nya bostäder.

Gestaltning av Förbifart Stockholm

På uppdrag av Trafikverket ingår NIRAS i projektet Förbifart Stockholm som gestaltningsansvarig.

Nytt liv åt tunnelbanestationer längs Hagsätralinjen

Nio tunnelbanestationer upprustades till trygga och tillgängliga stationer åt Storstockholms Lokaltrafik.

Strategier för effektiv och långsiktig lokalförsörjning i Ängelholm

Ängelholms kommun tog stöd av NIRAS för strategisk rådgivning för sin lokalförsörjning av skolor, äldreboenden och kontorslokaler.

Branschspecifik kompetens säkerställde att en effektiv fabrik kunde byggas

NIRAS hjälpte Arla Foods att bygga den modernaste mjölkpulverfabriken i norra Europa.

Effektiva in situ-saneringar i Boden för att avlägsna klorerade lösningsmedel

NIRAS ingår som projektörer för att ta fram effektiva in situ-saneringar som ska göra ett förorenat område i Boden fritt från klorerade lösningsmedel.

Thermostat

Läkemedelsfabrik fick ett komplett kylsystem installerat på en tredjedel av tiden

Trots en mycket pressad tidsplan levererade NIRAS en toppmodern och robust kylanläggning till en läkemedelsfabrik. Anläggningen är modulärt konstruerad.

Man walking between tanks

Erfarenhet och branschkunskap säkrade enkel flytt av historiskt bryggeri

Ett konkurrenspräglat anbudsförfarande och ett strukturerat tillvägagångssätt innebar att en komplicerad flytt av ett bryggeri i Tyskland kunde genomföras i tid och enligt budget.

Large building seen from the air

Historisk investering i slakteri har lyft den danska boskapsindustrin

Danish Crowns beslut om att bygga ett nytt högteknologiskt slakteri i Holsted i Danmark var den enskilt största investeringen någonsin i den danska boskapsindustrin.

Kunskap och näringslivserfarenhet driver forskningsprojekt om miljögifter

NIRAS ingår i ett forskningsprojekt med syfte att utveckla och genomföra effektiva riskbedömningar och utvärderingar av saneringsåtgärder för miljögifter.

Ny sluss i Södertälje för ökad kapacitet

NIRAS fungerar som projekteringsledare när farlederna genom Södertälje kanal och sluss samt farleden i Mälaren ska effektiviseras och ge högre kapacitet.

Planering för framtidens skolbyggnader

Gävle kommun fick en utredning av de kommunala grundskolornas framtida kapacitet.

Större geografisk spridning och tillgänglighet för kontantcenter i Sverige

Med tre månader till godo uppfyllde NIRAS målet att etablera 60 nya kontantcenter i Sverige åt Bankomat innan slutet av 2017.

Flytande studentbostäder i Göteborg

Tillgänglighetsgranskning vid nybyggnad av flytande studentbostäder i Frihamnen i Göteborg.

Helhetsgrepp om byggprojekt i centrala Malmö

Vid den fullständiga ombyggnaden av en fastighet i kvarteret Oscar i centrala Malmö, bidrog NIRAS med sin kompetens inom flera olika områden.

Funktionella lokaler till en lägre hyreskostnad

Med en lokalstrategi kunde samtliga lokaler anpassas på ett effektivt sätt för att passa myndighetens verksamhet ännu bättre.

Provtagning i Mälaren visar banbrytande resultat

Unika vatten- och sedimentprover som har tagits i Mälaren visar att halterna av de miljöfarliga, och tidigare outforskade varianter av PFAS ligger på historiskt höga nivåer.

Framtidens kontor åt Bird & Bird

Med förändring av lokalerna fick Bird & Bird effektiviserade lokalytor, minskade hyreskostnader och en ökad gemenskap på kontoret.

Mobilia fortsätter att växa som stadskvarter

NIRAS projektleder nybyggnad av Mobilia köpcentrum, i centrala Malmö. Nybyggnationen av Mobilia kommer att skapa nya ytor för människor att handla, uppleva och bo.