2 SERVICE LIPD Lab Cleanroom

Life science

NIRAS är Danmarks ledande oberoende konsult inom design och drift av produktionsanläggningar för läkemedel och life science. Vi kan skapa underlag till investeringsbeslut, designa byggnader och produktionsanläggningar, se till att cGxP-principerna följs och optimera anläggningar och kvalitetssystem.

Med vår mångåriga erfarenhet av läkemedelsprodukter och processer kan vi omvandla visioner och utmaningar till hållbara lösningar – från idé till en fullt fungerande, kvalificerad och validerad anläggning.

Rådgivare till några av världens ledande tillverkare

Vi ger råd till några av världens största life science-tillverkare om optimering av produktions- och kvalitetsprocesser, anpassning av kapacitetsbehov och efterlevnad av cGxP, vilket stärker våra kunders ställning på marknaden.

Vårt tvärvetenskapliga och flexibla tillvägagångssätt när det gäller lösningar integrerar funktionalitet, design och ekonomi med långsiktig utveckling. Vi prioriterar våra uppgifter i nära samarbete med våra kunder och sätter en ära i att leverera den optimala tjänsten i enlighet med kundens behov.

Våra tjänster täcker ett brett spektrum av uppgifter från projekt ”utan inverkan” till ”direkt inverkan” på miljön. Vi agerar flexibelt, fokuserar på kundernas behov och har ett tydligt riskbaserat tillvägagångssätt när det gäller kravspecifikationer och kvalificering.

Alla kompetenser under ett och samma tak

I och med förvärvet av AlfaNordic i början av 2021 har vi kompletterat vår kompetens inom design och utveckling av anläggningar med stark kompetens inom tillverkning och validering. NIRAS kan på så sätt bidra till hela processen från analys och övergripande plan ända fram till en driftsklar och validerad produktionsanläggning.

NIRAS har all nödvändig kompetens från design och implementering av produktions- och utility-anläggningar, över byggnation och miljö till logistik och kvalitetssystem under ett och samma tak.

Vi är också ledande inom hållbarhet och energioptimering för den internationella life science-industrin.

Kort sagt hjälper vi våra kunder att bygga nya anläggningar eller optimera befintliga anläggningar i full överensstämmelse med cGxP.

NIRAS Life Science Academy öppnar dörren till life science-industrin

Ge dig själv ett försprång i karriären

  • Få en mentor

  • Använd dina nya kunskaper direkt

  • Lär känna dig själv och skapa nya relationer

Våra tjänster

GMP-kompetens (Good Manufacturing Practice)

Vår GMP-kompetens bygger på en solid bas av referenser och en rad specialister som har många års erfarenhet av läkemedelssektorn. Våra specialister är allt från generalister till högt erkända experter.

Projekten genomförs i nära samarbete mellan GMP-specialister och experter på processutrustning och försörjningssystem, processventilation och design av produktionsanläggningar, inklusive renrumsdesign.

Kvalificering och validering är en naturlig och parallell del av alla projekt som påverkar den färdiga produkten. NIRAS är också känt för sin breda kunskap om livsmedelsindustrin, vilket inspirerar oss till nya, innovativa och effektiva lösningar.

Optimering av interna kvalitetssystem

Vi hjälper till att bygga upp och optimera läkemedelstillverkares interna kvalitetssystem.

Systemen är utformade för att uppfylla gällande regulatoriska krav och är anpassade till den enskilde tillverkarens processer och behov.

Energirådgivning och de globala målen för hållbar utveckling

Vi på NIRAS har åtagit oss att målmedvetet bidra till att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Dels har vi verktyg som säkerställer fokus på de relevanta delmålen, och dels löser vi våra uppgifter med fokus på att hitta de optimala lösningarna.

Vi kombinerar vår erfarenhet av GMP-produktion med våra specialister inom energirådgivning och energistyrning.

Vill du veta mer?

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197