Sustain Header

Realising your sustainable potential

Vi gör det enkelt att göra det grönt. Du får lösningar som både håller idag och bidrar hållbart till framtiden.

Våra kunders hållbara framsteg

Träffa vårt hållbarhetsnätverk

Linnea Henriksson

Linnea arbetar som konsult inom den svenska enheten för Vattenbyggnad och hon tycker dit är viktigt att tänka på vår resursanvändning och hur den påverkar klimatet. Det är en av anledningarna till att hon har valt att arbeta med allt från hållbar dagvattenhantering till livscykelanalys.

Jette Karstoft

Jette är lika kunnig som passionerad när det gäller hållbarhet och hon anses vara en av de ledande experterna inom hållbar markförvaltning i Danmark.

Rasmus Lie Nielsen

Utöver att genomföra livscykelanalyser hjälper Rasmus även till att förmedla kundernas hållbarhetsinsatser samt delar med sig av kunskap om EU:s taxonomi och mycket annat.

Markus Davelid

Markus Davelid

Executive Vice President

Stockholm, Sweden

+46 70 543 25 21