Lille Langebro In Copenhagen. NS 08447 1920 Photo NIRAS

Infrastruktur

NIRAS spelar en avgörande roll när det gäller att utforma framtidens infrastruktur och uppgradera befintlig infrastruktur för att möta samhällets växlande behov.

Hållbarhet är en del av vårt DNA och våra experter har under många år varit ledande när det gäller hållbara lösningar i stora infrastrukturprojekt.

Våra tjänster omfattar alla faser av infrastrukturprojektet, från utarbetandet av övergripande planer och tekniska och ekonomiska analyser, via design och projektering till övervakning, drift och underhåll.

Våra experter erbjuder tvärvetenskaplig specialistkompetens och garanterar kompletta helhetslösningar som tar hänsyn till alla faser av ett projekts livscykel.

Oavsett om vi gör 3D-modeller av en gångbro, planerar en motorväg, ritar ett spårvägssystem eller designar en ny hamn har vi mer än 300 infrastrukturexperter som är redo att ta itu med jobbet och kombinerar tvärvetenskaplighet och flexibilitet med dialog och lyhördhet.

 

Tjänster

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197