C Users Jot Desktop Fastigheter Och Service Plus Facility Management

Facility management

NIRAS hjälper dig som fastighetsägare med viktiga beslut om dina fastigheter. Vår rådgivning innefattar fastighetsutveckling från idé till driftskede inom bostäder, handel, kontor och sjukhus samt utveckling av industriområden. Inom fastighetsförvaltning erbjuder vi bl.a. tjänster som underhållsplanering av fastighetsbestånd, statusbesiktning för enskilda fastigheter och fastighetsavveckling.

Vi har även stor kunskap om alla Facility Management-tjänster och verkar för att era lokaler och stödverksamheter ska fungera optimalt genom bl.a. lokalresursplanering och upphandling av servicetjänster. NIRAS kan också bistå med due diligence vid förvärv eller försäljning av fastigheter.

Tjänster

Se vårt kursutbud

Se våra publikationer

Ida Gäskeby

Ida Gäskeby

Team manager

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 02