Welcome To NIRAS.Com

Vi bygger framtidens samhälle hållbart

Som ett av Skandinaviens ledande rådgivande ingenjörsföretag bidrar vi till att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Vi är en av Sveriges vassaste nischleverantörer inom samhällsbyggnad. Med ambitionen att göra världen till en bättre plats, är vi nu redo att skapa större synlighet för oss och våra frågor.

Våra projekt och nyheter

Se också

Bli en del av vår gemenskap

Vår identitet och kultur

NIRAS har en unik kultur och en platt ledningsstruktur, vilket innebär att det sällan är långt från beslut till handling och att vi har modet att testa nytt.

Det leder till kreativitet, gott samarbete tvärs över alla discipliner och bidrar till vår kompetensutveckling och problemlösningsförmåga. 

"Det som jag är speciellt glad över hos oss - det är kulturen. Hur vi samarbetar och hur vi verkligen ser varandra. Vi lever efter vår princip om frihet under ansvar, och det gör att det är väldigt roligt, enkelt och framåtriktat att jobba här. Det som är skillnaden i NIRAS är ju att vi verkar i en nisch – vi gör inte allt, men det vi gör är vi bäst på.

Det bidrar till en högpresterande kultur, där vi samverkar med våra kunder och partners för att lösa samhällsproblemen tillsammans," säger Petra Bjurhall, CEO NIRAS Sverige.

Lär känna vår ledningskultur

3000

Medarbetare

61

Kontor

7000

Nuvarande projekt