Welcome To NIRAS.Com

Vi bygger framtidens samhälle hållbart

Som ett av Skandinaviens ledande rådgivande ingenjörsföretag bidrar vi till att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Vi är en av Sveriges vassaste nischleverantörer inom samhällsbyggnad. Med ambitionen att göra världen till en bättre plats, är vi nu redo att skapa större synlighet för oss och våra frågor.

Våra projekt och nyheter

Sommar 2013

Vi önskar en skön och trevlig sommar!

Vi önskar alla våra medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners en riktigt skön sommar! 

 

Tillväxtverket

NIRAS i nytt ramavtal med Tillväxtverket avseende Facility Management-tjänster

NIRAS har vunnit Tillväxtverkets ramavtalsupphandling  med en planerad avtalslängd på fyra år. Under de närmaste fyra åren kommer myndigheten att se över hyresavtalen för sex av sina kontor, bland annat för de tre största kontoren i Stockholm, Östersund och Malmö.
Storgrundet Vindkraft

Skyborn Renewables vindkraftpark Storgrundet

Sedan 2006 har NIRAS varit en nära partner i Skyborn Renewables projekt att bygga en vindkraftpark vid Storgrundet utanför Söderhamn i Gävleborgs län. Vårt samarbete har sträckt sig över flera faser med flera omfattade uppdrag av olika karaktär.
Galene (1)

NIRAS stöder OX2 i tillståndsprocessen för att bygga havsbaserad vindkraft i Kattegatt

OX2 fick i maj 2023 tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att uppföra vindparken Galene i Kattegatt 22 km utanför Varberg i Hallands län. NIRAS har stöttat OX2 med marin kompetens hela vägen fram till beviljandet av tillståndet och fortsätter samarbetet med nya uppgifter allteftersom.
Botkyrka Kommun CRES

15 000 kvadratmeter, 750 arbetsplatser och 18 000 föremål - digitala lösningar hjälper till att organisera flytt

Med hjälp av smarta sensorer och digitala lösningar har NIRAS hjälpt Botkyrka kommun att organisera sin tillfälliga flytt från deras 15 000 kvadratmeter stora kontorslokaler, innehållande 750 arbetsplatser och ca. 18 000 enskilda föremål.

Se också

Bli en del av vår gemenskap

Vår identitet och kultur

NIRAS har en unik kultur och en platt ledningsstruktur, vilket innebär att det sällan är långt från beslut till handling och att vi har modet att testa nytt.

Det leder till kreativitet, gott samarbete tvärs över alla discipliner och bidrar till vår kompetensutveckling och problemlösningsförmåga. 

"Det som jag är speciellt glad över hos oss - det är kulturen. Hur vi samarbetar och hur vi verkligen ser varandra. Vi lever efter vår princip om frihet under ansvar, och det gör att det är väldigt roligt, enkelt och framåtriktat att jobba här. Det som är skillnaden i NIRAS är ju att vi verkar i en nisch – vi gör inte allt, men det vi gör är vi bäst på.

Det bidrar till en högpresterande kultur, där vi samverkar med våra kunder och partners för att lösa samhällsproblemen tillsammans," säger Petra Bjurhall, CEO NIRAS Sverige.

Lär känna vår ledningskultur

3000

Medarbetare

61

Kontor

7000

Nuvarande projekt

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197