Welcome To NIRAS.Com

Vi bygger framtidens samhälle hållbart

Som ett av Skandinaviens ledande rådgivande ingenjörsföretag bidrar vi till att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna.

Projekt och nyheter