Welcome To NIRAS.Com

Vi bygger framtidens samhälle hållbart

Som ett av Skandinaviens ledande rådgivande ingenjörsföretag bidrar vi till att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Vi är en av Sveriges vassaste nischleverantörer inom samhällsbyggnad. Med ambitionen att göra världen till en bättre plats, är vi nu redo att skapa större synlighet för oss och våra frågor.

Våra projekt och nyheter

Se också:

Kulturen i NIRAS är en motivationsfaktor

På NIRAS har en unik kultur och en platt ledningsstruktur, vilket innebär att det sällan är långt från beslut till handling.

Det leder till gott samarbete tvärs över alla discipliner och bidrar till personalens kompetensutveckling. 

"Det som jag speciellt glad över hos oss, det är kulturen. Hur vi samarbetar och hur vi verkligen ser varandra. Vi lever efter vår princip om frihet under ansvar, och det gör att det är väldigt roligt att liksom framåtriktat jobba här.

Det som är skillnaden i NIRAS är ju att vi verkar i en nisch. Det vi vill på marknaden att vara bäst i våra nischer" säger Petra Bjurhall, CEO NIRAS Sverige. 

Bli en del av vår gemenskap

3000

Medarbetare

61

Kontor

7000

Nuvarande projekt

Lär känna vår ledningskultur

På NIRAS har vi en platt ledningsstruktur, vilket innebär att det sällan är långt från beslut till handling.

Det leder till gott samarbete tvärs över alla discipliner och bidrar till personalens kompetensutveckling.