Windmill Farm NS 08950 1920

Energi

Vi erbjuder expertrådgivning om förnybar energi. Med energirådgivning till företag och kunder inom den offentliga sektorn bidrar vi till mer hållbara samhällen.

Vi har erbjudit våra kunder energirådgivning sedan 1980-talet. Ett växande energibehov – och med tiden även ett ökat fokus på grön omställning av energisystemen och ökad efterfrågan på en mer hållbar energiförsörjning – innebär att NIRAS har byggt upp omfattande erfarenhet av energirådgivning till företag.

Å ena sidan intensifierar den växande efterfrågan på energi utmaningarna, t.ex. internationella åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser, fastställande av nationella mål för förnybar energi och önskan om hög leveranssäkerhet. Kostnaderna för grön energiteknik sjunker samtidigt som innovation när det gäller smarta nät, biobränslen och energilagringsteknik har ökat chanserna för en framgångsrik övergång till förnybara energikällor.

Teknik för förnybar energi

Vi ser att allt fler av våra kunder vill agera efter och mäta hållbarhet utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Därför har vi både utvecklat dialogverktyg och byggt upp erfarenhet från en mängd projekt där FN:s hållbarhetsmål har införts med konkreta och mätbara initiativ.
När det gäller förnybar energi och teknik på detta område hjälper NIRAS till med expertrådgivning i projektets alla faser. Vi utför förstudier (feasibility studies), miljöredogörelser (VVM), teknisk design, projektledning, upphandling och teknikval samt övervakning på plats. Och vi strävar efter ständiga framsteg genom vårt fokus på digitalisering och innovation.

NIRAS har gedigen erfarenhet av utmaningarna och möjligheterna med den gröna omställningen, detta från många projekt där förnybara energikällor har införts i energisektorer både i Sverige och internationellt. Som exempel kan nämnas:

 • Solcellssystem och termisk solenergi
 • Vindkraft på land och till havs
 • Bioenergi (biomassa och biogas)
 • Överskottsvärme från industrin
 • Fjärrvärme med låg temperatur
 • Väte
 • Avfall till värme
 • Biobränslen via Power-to-X och koldioxidavskiljning och -lagring (CCSU – Carbon Capture and Storage)
 • Lagring av termisk energi
 • Värmepumpar
 • Bjergmarken Top

Genom att implementera dessa tekniker hjälper vi våra kunder att öka andelen förnybara energikällor i energiförsörjningen världen över.

Energiplanering

NIRAS har omfattande erfarenhet av att planera och utforma energisystem och införa hållbar energi och har utarbetat utvecklingsplaner för energiförsörjningen – både på regional och nationell nivå. Vi har också hjälpt till med integrering av elnät, smarta nät, mikronät och avancerad modellering och analys.

Våra expertkonsulter har många års erfarenhet av teknik, projektering, projektledning och dialog med och ansökningar till myndigheter om tillstånd, lagkrav, finansiering, stödsystem och bidrag.

Minskning av koldioxidutsläpp

Vi hjälper också företag, allmännyttiga företag och kommuner att kartlägga och minska sina utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Vår strategi är att kombinera marknadsledande expertis med den senaste tekniken i ett nära samarbete med kunder och partner. Vi har till exempel utvecklat avancerade verktyg och kalkylatorer som kan ta fram koldioxidavtryck och beräkna utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser för enskilda företag – även på kommunal, regional och nationell nivå. Dessutom har vi dokumenterad erfarenhet från många projekt när det gäller klimat- och koldioxidkompensation.

Vi ser att allt fler av våra kunder vill agera efter och mäta hållbarhet utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Därför har vi både utvecklat dialogverktyg och byggt upp erfarenhet från en mängd projekt där FN:s hållbarhetsmål har införts med konkreta och mätbara initiativ.

Tjänster

Vill du veta mer?

Martin Isaeus

Martin Isaeus

Project Director

Stockholm, Sweden

+46 70 441 25 29