Food And Beverage Wave

Livsmedel

NIRAS är din professionella oberoende rådgivare när det gäller investeringar, projektgenomförande och produktionsoptimering av din produktionsanläggning inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Med utgångspunkt i våra experters ingående kännedom om dina produkter och processer kan vi omsätta visioner och utmaningar till hållbara lösningar – från första idén till en helt driftsklar anläggning.

Vårt fokus på bästa praxis, innovation och hållbara lösningar ger dig bättre resultat och tillförlitlig drift. Vi ger råd till några av de största aktörerna i världen kring optimering av värdekedjan och stärker på så sätt våra kunders konkurrenskraft på marknaden. Vår tvärvetenskapliga strategi för lösningar integrerar funktion, design och ekonomi med långsiktig utveckling.

Tjänster

Hållbar produktion

Registrera dig för att lära dig hur våra kunder optimerar produktionen och driver hållbara framsteg.

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590