Fredriksen Upphandlingsmyndigheten NS 07799 1920

Hyresgäst­rådgivning & lokalförsörjning

Vi levererar strategisk och operativ rådgivning inom hyresgästrådgivning och lokalförsörjning.

Våra kunder är primärt lokalhyresgäster och organisationer som bedriver sin verksamhet i egenägda fastigheter.

Vårt mål är att vår leverans ska stödja er verksamhet, bidra till att stärka ert varumärke och långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vi erbjuder er ett brett tjänsteutbud och vår gedigna kompetens inom projekt- och processledning, fastighetsekonomi, hyresjuridik, teknik, arbetsmiljö, arbetsplatslösningar och mycket annat.

Tjänster

Vill du veta mer?

Ingela Johansson

Ingela Johansson

Vice President, Business Unit

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 57