Fredriksen Upphandlingsmyndigheten NS 07799 1920

Hyresgäst­rådgivning & lokalförsörjning

Vi levererar strategisk och operativ hyresgästrådgivning med målet att stödja er verksamhet och stärka ert varumärke genom hållbara lokallösningar.

Våra kunder är primärt lokalhyresgäster och organisationer som bedriver sin verksamhet i egenägda fastigheter.

Vårt mål är att vår leverans ska stödja er verksamhet, bidra till att stärka ert varumärke och långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vi erbjuder er ett brett tjänsteutbud och vår gedigna kompetens inom projekt- och processledning, fastighetsekonomi, hyresjuridik, teknik, arbetsmiljö, arbetsplatslösningar och mycket annat.

Tjänster

Vill du veta mer?

Oskar Lundqvist

Oskar Lundqvist

Affärsområdeschef Hyresgästrådgivning

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 36

Olof Johansson

Olof Johansson

Affärsområdeschef Hyresgästrådgivning

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 19