NIRAS ALLK Domicile NS 02177

Om NIRAS

Vi bygger morgondagens samhälle på ett hållbart sätt

Hur bygger man en koldioxidneutral juicefabrik? Vad krävs för att utöka tågförbindelserna i den karga östra delen av Norge? Hur bör världens bästa barnsjukhus konstrueras? Och vad krävs för att skydda marina däggdjur, fiskar och fåglar när den framtida energiön ska anläggas i Nordsjön? Det är den typen av frågor som NIRAS hittar svaren på.

NIRAS är en rådgivande ingenjörsverksamhet med starka marknadspositioner i norra Europa och vi levererar projekt i hela världen. Vi arbetar med 7.000 pågående projekt från våra 61 kontor i Europa, Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika. Men oavsett var i världen du träffar på oss arbetar vi med digitalisering, hållbarhet och kvalitetsrådgivning som våra hörnstenar.  

Kunskap förpliktigar

Våra 3000 medarbetare är inte bara en viktig del av företaget. Våra medarbetare är NIRAS – för det vi säljer är kunskap som skapar hållbar utveckling. Vi anställer människor som går upp varje morgon med ambitionen att skapa bättre liv och levnadsvillkor.

Därför ligger NIRAS i framkant när det gäller att uppnå mätbara framsteg inom ramen för FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi är engagerade i hållbarhetsmålen, men vår erfarenhet sträcker sig mycket längre tillbaka. Faktum är att vi har arbetat med hållbarhet i mer än 30 år – långt innan begreppet kom till.

NIRAS grundades 1956. På den tiden var Grönland vår huvudsakliga marknad, och rådgivningen gällde först och främst miljöområdet. I dag är vi verksamma över hela världen inom områdena byggnation, infrastruktur, utvecklingsbistånd, processindustri, försörjning, miljö samt data, analys och planering.

Se vårt årsresultat för 2022

årsredovisning årsrapport

3000

medarbetare

61

kontor

7000

projekt