Vi drar linjerna när morgondagens samhälle designas

Med ett brett fält av expertiser bidrar NIRAS till lösningar inom ett stort antal av de största samhällsutmaningarna.

Building facade of Frederiksbjerg School, Copenhagen

NIRAS på en minut

Med ett brett fält av expertiser bidrar NIRAS till lösningar inom ett stort antal av de största samhällsutmaningarna.

Two women talking together. Charlotte Riis (CER)

Press

På NIRAS anser vi att kunskap förpliktigar. Vi lägger stor vikt på öppenhet och trovärdighet i förhållande till media.

Four boys playing in the river

Samhällsansvar

Genom över 7000 projekt bidrar NIRAS till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. I vår egen verksamhet lägger vi vikt på ansvarsfullhet och etik.