Vi bygger morgondagens samhälle - hållbart

Four Boys Playing In The Thamalakane River Ns 06380

Genom över 7000 projekt bidrar NIRAS till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. I vår egen verksamhet lägger vi vikt på ansvarsfullhet och etik.

Som globalt företag bidrar NIRAS till lösningar för ett antal stora utmaningar. Vi levererar hållbara lösningar i de många projekt som vi hjälper våra kunder med. Därigenom gör NIRAS en dedikerad insats för att nå FN:s Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Samtidigt lägger vi vikt på att vi själva uppträder ansvarsfullt och hållbart i vår verksamhet.

NIRAS är medlem i FN:s Global Compact och International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). Härigenom har vi förpliktigat oss till att följa ett antal internationella principer.

NIRAS arbetar systematiskt med ett Business Integrity Management System som ett verktyg för att förhindra korruption och bestickning. Vår policy på området följer OECD:s och FIDIC:s rekommendationer.

Business Integrity

Statement on NIRAS Business Integrity and Ethics Policy (PDF)

NIRAS Integrity Management System (PDF) 

Compliance unit

Description on Compliance Unit and Whistleblower process (PDF)

Global Compact

Communication on progress (COP)

Communication on Progress 2020 (PDF)

Communication on progress 2019 (PDF)

Communication on progress 2018 (PDF)

Communication on progress 2017 (PDF)

Communication on progress 2016 (PDF)

Communication on progress 2015 (PDF)

Communication on progress 2014 (PDF)

Communication on progress 2013 (PDF)

Communication on progress 2012 (PDF)

Communication on progress 2011 (PDF)

Communication on progress 2010 (PDF)

Communication on progress 2009 (PDF)

Global Compact Certificate (PDF)

Klimaträkenskap

Climate Account 2018 (PDF)

Climate Account 2017 (PDF)

Climate Account 2016 (PDF)

Climate Account 2015 (PDF)

Climate Account 2014 (PDF)

Climate Account 2013 (PDF)

Transparency in supply chains

Modern Slavery and Human Trafficking Statement (PDF)

Safeguarding

NIRAS Principles of Safeguarding

Vill du veta mer?

Christian Sandberg

Christian Sandberg

Senior Vice President

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 30