Man walking between tanks
Ett bryggeri i Tyskland skulle flytta till ett industriområde utanför staden.

Greenfield-bryggeriet flyttar från centrum till industriområde

Erfarenhet och branschkunskap säkrade enkel flytt av historiskt bryggeri

Ett konkurrenspräglat anbudsförfarande och ett strukturerat tillvägagångssätt innebar att en komplicerad flytt av ett bryggeri i Tyskland kunde genomföras i tid och enligt budget.

Det handlade om att optimera produktion och logistik när en internationell bryggerikoncern bestämde sig för att flytta sitt bryggeri från stadskärnan till ett industriområde i utkanten av staden.

Koncernen hade tidigare tagit hjälp av NIRAS i ett liknande projekt. Även här var optimerad produktion ett av de viktigaste resultatmåtten. Projektet ställde också stora krav på nyckeltal inom säkerhet, miljöbelastning, energiförbrukning och minskade förluster.

Den största tekniska utmaningen var att återanvända utrustning i stor utsträckning.

NIRAS kom in i projektet under förstudien. Projektledningen låg hos bryggeriet, men NIRAS hjälpte till med att koordinera utformning och stöd till bryggeri, processer och förpackningsavdelning. NIRAS rapporteringssystem användes för att säkerställa att projektets grundläggande förutsättningar bekräftades.

Efter förstudien var uppgiften att ansvara för anbud, förhandlingar med utvalda leverantörer samt teknisk uppföljning.

NIRAS anbudsmodell och anbudsmaterial bidrog till att se till att leverantörer levde upp till krav och specifikationer, och minimerade dessutom risken för ändringar sent i projektet.

Den största tekniska utmaningen var att återanvända utrustning i stor utsträckning. Den begagnade utrustningen kom från ett nedlagt bryggeri utanför Tyskland samt från det befintliga bryggeriet. NIRAS erfarenhet av liknande projekt innebar att kunden fick hjälp med att värdera hur och i vilken utsträckning utrustningen kunde återanvändas.

Under anbudsprocessen säkerställde NIRAS metodiska tillvägagångssätt och standardiserade anbudsmaterial att projektet kunde genomföras i tid och enligt budget. En av fördelarna med att använda NIRAS expertis vid bryggeriprojekt är att konsulterna antingen är bryggmästare eller branschexperter. Det innebär bland annat att vi talar branschens språk och förstår kundernas behov.