Thermostat

Komplett kylsystem för läkemedelskund

Läkemedelsfabrik fick ett komplett kylsystem installerat på en tredjedel av tiden

Trots en mycket pressad tidsplan levererade NIRAS en toppmodern och robust kylanläggning till en läkemedelsfabrik. Anläggningen är modulärt konstruerad.

Det skulle gå fort när NIRAS 2016 anlitades för att projektera och ansvara för att bygga ett komplett kylsystem till en fabrik inom läkemedelsbranschen.

På en tredjedel av tiden liknande projekt normalt tar kunde NIRAS designa och implementera kylsystemet i fabriken, som redan var projekterad och under uppbyggnad när projektet inleddes. Anläggningen levererades i tid och enligt budget.

Kunden hade ingen processkylning i fabriken. Utan kylning går det inte att tillverka läkemedel.

På grund av den stora tidspressen ville kunden ha en konsult med omfattande kunskap om farmaceutisk kylteknik som kunde arbeta snabbt och effektivt. Det krävde bland annat god kännedom om de många och stränga krav som gäller för läkemedelsanläggningar och stor kunskap om kylteknik. NIRAS har Danmarks största expertgrupp inom fältet och kunde sätta ihop en stark projektgrupp.

NIRAS levererade konstruktionsdesign, anbudsmaterial, upphandling, översyn över byggnationen, teknisk översyn, utarbetning och genomförande av FAT- och SAT-protokoll samt överlämning.  

En nyhet är att anläggningen är modulärt konstruerad med stort fokus på driftsäkerhet och brandsäkerhet. Konstruktionen i små standardmoduler innebär att kunden relativt snabbt kan byta ut delar om det behövs, till exempel vid driftstopp eller brand. 

NIRAS fackexperter tog fram förslaget om modulär konstruktion, något som innebar en lite högre totalkostnad för kunden. Detta uppvägdes dock av en större driftsäkerhet, vilket är avgörande för den här typen av fabrik. En fördel är att alla enskilda element inte är specialbyggda eller alltför komplexa. Det ger en robustare anläggning.

Den pressade tidsplanen innebar att projektet, som normalt hade kunnat ta upp till två och ett halvt år, utfördes på nio månader. Det var möjligt främst genom en mycket målinriktad arbetsinsats.

Kylanläggningen har varit i drift sedan april 2017.