Tunnel construction work in Malmö, Sweden

Konstruktioner i Malmö Citytunnel

Funktionella konstruktioner vid ett av Sveriges största infrastrukturprojekt

Under byggnationen av Malmö Citytunnel, ingick NIRAS i projektet från tillbudsfasen till konstruktion. NIRAS var ansvarig för konstruktionerna i rampområdet vid Holma, ett område som ligger i anslutning till en av de nya stationerna längs med Citytunneln.

Malmö Citytunnel är en järnvägsförbindelse mellan Öresundsbron och Malmös centrum. Hela järnvägen är 17 kilometer lång varav cirka 6 kilometer går under centrala Malmö. Citytunneln består av två parallella tunnlar och har tre stationer. Malmö C byggdes om och två nya stationer, Triangeln och Hyllie, etablerades under projektet. Malmö Citytunnel invigdes 4 december 2010 och började trafikeras 12 december 2010.

Malmö Citytunnel Group (MCG) HB etablerade två borrade tunnlar från Holma, som är ett delområde i Hyllie, till Malmö C. MCG etablerade även en underjordisk station vid Triangeln samt en 700 meter lång ramp vid Holma. I projektet var NIRAS ansvarig för konstruktioner i rampområdet vid Holma.

Konstruktioner av segment och portalbyggnad

Konstruktionerna i rampområdet vid Holma bestod av att utforma den platsgjutna cut-and-cover-tunneln med två 360 meter långa rör. Varje rör var uppdelat i 24 segment. Tunnelsegmenten hade varierande bredd och längd utifrån den krökta profillinjen samt på grund av att det fanns både ballasterade och fasta spår.

Det första tunnelsegmentet hade en speciell geometri eftersom det skulle utgöra övergången från det rektangulära röret till den borrade tunneln. Fyra segment behövde konstrueras med tillfälliga öppningar i väggarna. Detta för att möjliggöra att spåren för transporteringen av det utgrävda materialet från den borrade tunneln, skulle kunna gå från ett av rören till det andra.

2 rör à 360 meter

utformade tunneln.

I slutet av tunneln, mellan de två tunnelrören, placerades en 40 meter lång portalbyggnad. Denna byggnad innehöll en underjordisk pumpstation och tekniska funktioner på två våningar.

Rampområdet utrustades även med platsgjutna stödmurar av betong som är cirka 150 meter långa och upp till 10 meter höga.

Delaktighet från början till slut

NIRAS var engagerade i projektet  från början till slut, från anbudsfasen till konstruktion, tillsammans med MCG. Den samlade anläggningssumman för hela entreprenaden var 2,6 miljarder DKK.