Children playing on playground
Lekplatsen Vulkanen inspirerar till vilda lekar, vilket förbättrar inlärningsförmågan, och ger samtidigt barnen möjlighet att umgås med sina kompisar.

NIVÅ SKOLE SYD, VULKANEN

Ny lekplats ska uppmuntra barn till vilda lekar

Utomhusytorna på Nivå Skole Syd, Danmark, ska bli roligare och mer utmanande för skolans elever. Fredensborgs kommun, skolan och landskapsarkitekter på NIRAS har utarbetat en helhetsplan där lekplatsen Vulkanen är det första av åtta ytor.

Lekplatsen ”Vulkanen” invigdes i början av det nya året på Nivå Skole Syd i Danmark. Den är den första delen av en helhetsplan för skolans uterum som ska få skolans elever att utmana sig själv motoriskt och skapa sammanhållning.

Vilda visioner

Ett av de tydliga målen med visionen är att inspirera barnen till vilda lekar. Motion och aktivitet – och inte minst vilda lekar – stimulerar hjärnans minnescentrum och bidrar därför till att förbättra barnens inlärningsförmåga i skolan. Fysisk aktivitet är med andra ord ett bra bränsle för hjärnan.

Det finns en bra anledning till att lekplatsen är utformad som en vulkan. Vulkanen är en bild av otämjd vildhet, och genom vilda lekar kan eleverna öka medvetenheten om sig själva och varandra. Det gynnar dem både fysiskt och socialt att utmana sina fysiska gränser. Socialt, eftersom leken bidrar till att stärka kamratskapet genom ökad uppmärksamhet på varandra, och fysiskt eftersom de kan känna sig stolta över att ha klarat något som tidigare var svårt eller verkade väldigt farligt.

Vulkanen fungerar också som ett socialt lekredskap med plats för lugnt umgänge där man kan hänga med sina kompisar eller sitta och äta frukt.

Renoveringen av det första utomhusområdet omfattar träplintar att leka och sitta på och två nya nedgrävda bollplaner där eleverna kan ge utlopp för sin energi.

Motion och aktivitet, och inte minst vilda lekar, bidrar till att förbättra elevernas resultat i skolan. Ett av skälen till det är att den vilda leken stimulerar hjärnans minnescentrum – fysisk aktivitet är ett bra bränsle för hjärnan.

Per Frost Henriksen, ordförande för barn- och skolnämnden i Fredensborg kommun

Mod och säkerhet går hand i hand

För många skolor hör det inte till vardagen att designa en lekplats från grunden. Det tar tid att utveckla något helt nytt, och i den processen har man på Fredensborgs kommun, Danmark, varit modiga och tålmodiga. Man har bidragit till att sätta ramarna för det kreativa rummet och delar uppfattningen att elever, lärare och pedagoger ska vara delaktiga i utformningen av sina fysiska omgivningar.

Och så är det säkerheten. När man som Fredensborg kommun tillsammans med skolan och NIRAS själva designar en lekplats är säkerheten väldigt viktig, både för NIRAS landskapsarkitekter och kollegor som är experter på stål, lekplatsinspektören och byggföretaget Ebbe Dalsgaard, som har byggt Vulkanen. Och genom att själva vara delaktiga i designen av lekplatsen har man på skolan, i motsats till vad man kan förvänta sig, dessutom fått lekplatsutrustning betydligt billigare än vad lekplatser vanligtvis kostar.

Större socialt syfte

I processen med de nya utomhusytorna har Fredensborg kommun tänkt kreativt och aktiverat och motiverat några unga genom projektet Nivå Nu där man anställt en snickare som tillsammans med eleverna har byggt en del av de nya utomhusytorna i trä. Elever som kanske annars skulle tillbringa sin fritid med att hänga ute på gatan. Förutom att de fått arbeta med händerna och lära sig nya saker är man övertygad om att barnen fått en större ansvarskänsla genom att göra saker gemensamt.