Visualisation of the building facade og the Mobilia shopping mall in Malmö, Sweden
I ny- och tillbyggnaden av Mobilia köpcentrum kommer människor att kunna handla, uppleva och bo.

Nybyggnad Mobilia, Malmö

Mobilia fortsätter att växa som stadskvarter

NIRAS projektleder nybyggnad av Mobilia köpcentrum, i centrala Malmö. Nybyggnationen av Mobilia kommer att skapa nya ytor för människor att handla, uppleva och bo.

Atrium Ljungbergs Mobilia är idag mer än bara ett köpcentrum som innefattar handel. Kvarteret fortsätter att växa och NIRAS projektleder en nybyggnad som ska ansluta till det befintliga köpcentrumet, i vilken människor kommer att kunna handla, uppleva och bo.

 

Nybyggnationen omfattar 9 700 kvm kommersiella ytor vilka är miljöklassificerade enligt BREEAM Very Good. Ytorna är utformade för butiker, ett sagoland samt en biograf med fem salar. Dessutom uppföres cirka 3 800 kvm bostadsyta, vilka är miljöklassade enligt Miljöbyggnad Silver.

9 700

kvm kommersiella ytor

3 800

kvm bostadsyta

Övergripande ansvar från början till slut

NIRAS ingår i projektet som projektledare, vilket innebär att NIRAS är involverade från början till slut, från skiss till färdig byggnad.

I ett tidigt skede inom projektering ansvarar NIRAS för systemhandling och bygghandling, det vill säga hur planritningarna ska se ut och vilka system som ska användas. Därefter ansvarar NIRAS, tillsammans med beställaren, för inköp av de olika delentreprenaderna. Totalt ingår cirka 30 delentreprenader som NIRAS upphandlar och samordnar. NIRAS tillsätter också, tillsammans med beställaren, platsorganisationen.

Som projektledare har NIRAS det övergripande ansvaret för att nybyggnaden utföres med rätt kvalitét och att projektet håller budget och tidsram. NIRAS kommer att förvalta Atrium Ljungbergs förtroende att leda projektet, från ritning till färdig byggnad, med affärsmässighet i positiv anda.

Färdig byggnad år 2020

Under hösten 2017 påbörjas rivningen av en befintlig byggnad följt av viss sanering av mark. Därefter förväntas byggprojektet att starta våren 2018.