Visualisation of student residences from above in Frihamnen, Stockholm
BIG – Bjarke Ingels Group har tagit fram ritningar för flytande byggnader i Frihamnen, som snabbt kan möta efterfrågan av studentbostäder.

Tillgänglighetsgranskning av bygglovshandlingar

Flytande studentbostäder i Göteborg

På uppdrag av arkitektföretaget BIG – Bjarke Ingels Group, har NIRAS granskat och kommenterat handlingarna för projektet Urban Rigger Göteborg. Projektet omfattar nybyggnad av flytande studentbostäder i Frihamnen i Göteborg.

Göteborgs stad behöver fler studentbostäder inom kort tid. Arkitektföretaget BIG – Bjarke Ingels Group har tagit fram ritningar för tillfälliga byggnader i Frihamnen i centrala Göteborg, som snabbt kan möta den ökande efterfrågan av studentbostäder. Ritningarna omfattar totalt 288 nya lägenheter som står på 24 flytelement gjutna i betong. Projektet går under namnet Urban Rigger.

288

nya lägenheter

NIRAS anlitades av BIG Arkitekter för att granska projektets bygglovshandlingar utifrån Boverkets regler för god tillgänglighet. Reglerna för god tillgänglighet handlar övergripande om att nya bostäder ska vara anpassade för människor med funktionsvariationer, till exempel rörelsehindrade och synskadade. Det kan till exempel vara att ledstänger i trappor är tillgängliga, vad gäller dess placering och utformning.

NIRAS roll i projektet var både att säkerställa att BIG Arkitekters bygglovshandlingar uppfyllde Boverkets tillgänglighetskrav, samt att föreslå och diskutera hur de bristande punkterna, som inte blev godkända, kunde lösas fördelaktigt för företaget.

Tillgänglighet på ett genomförbart sätt

För att bygglovshandlingarna skulle bli godkända ur tillgänglighetssynpunkt, hade NIRAS dialog med både kommunen och BIG Arkitekter.

I dialogen med BIG Arkitekter kunde NIRAS komma med idéer för hur bristningspunkter i ritningarna som inte var godkända enligt Boverkets regler, kunde anpassas fördelaktigt. Idéerna handlade bland annat om att uppnå tillgänglighet på ett genomförbart sätt, där låga kostnader i byggprojekt är en viktig aspekt.

Kunniga i sak och förståelse för helheten

Som sakkunnig inom området för tillgänglighet och med erfarenhet i flera områden som rör olika delar av byggprocessen, har NIRAS expertiskunskap i  Boverkets regler såväl som förståelse för komplexa delar i byggprojekt. Kunskapen och förståelsen kom till användning i tillgänglighetsgranskningen av bygglovshandlingarna för projektet Urban Rigger Göteborg.

NIRAS samarbetade med företaget Kvadrin AB, som är certifierade enligt TIL2. Kvadrin AB utfärdade ett utlåtande om tillgänglighetsgranskningen till kommunen 8 februari 2017. Byggstart av de nya studentbostäderna förväntas ske under våren 2018.

Nya studentbostäder som flyter

  • Projektet Urban Rigger omfattar nybyggnad av flytande studentbostäder i Frihamnen i centrala Göteborg.
  • 8 februari 2017 gav Kvadrin AB ett utlåtande om NIRAS tillgänglighetsgranskning av arkitektföretaget BIG – Bjarke Ingels Groups bygglovshandlingar.
  • Byggstart förväntas ske våren 2018.
  • Ritningarna omfattar totalt 288 nya lägenheter.
  • Lägenheterna skapas genom ombyggnad av sex containrar per flytelement. Dessa containrar står på 24 flytelement, gjutna i betong. Betonglådorna är under vattenytan och innehåller alla nödvändiga installationer som bostäder behöver, till exempel värmepannor.  De flytande betonglådorna är sammankopplade med bryggor och fungerar således som ”öar”.