Building facade of the new Trafikverket office
Trafikverket tillträder nya lokaler i juli 2018.

Lokalprojekt för Trafikverket

Trafikverket omlokaliserar till nytt aktivitetsbaserat kontor i Göteborg

NIRAS är projektledare i ett omfattande lokalprojekt där Trafikverket omlokaliserar till ett nytt aktivitetsbaserat kontor i Göteborg. Som projektledare åt Trafikverket har NIRAS arbetat med projektet från tidig analys och var delaktig fram till att verksamheten var på plats i de nya lokalerna i juli 2018.

Trafikverket genomför en allmän omfattande översyn av sina kontor över hela landet. I Göteborg samlokaliseras två kontor till en gemensam lokal i en aktivitetsbaserad kontorslösning. Lokalprojektet i Göteborg omfattar cirka 14000 kvadratmeter och berör över 1000 medarbetare.

Sedan våren 2016 ingår NIRAS som projektledare i lokalprojektet i samarbete med Trafikverkets interna projektledare och projektorganisation. NIRAS fungerar som ett stöd åt Trafikverket i projektets samtliga faser; från tidig nuläges- och behovsanalys, lokalsökning, utvärdering av lokalalternativ, förhandlings- och avtalstecknande tills det att verksamheten kunde börja arbeta i det nya kontoret.

Från tidig analys till produktion

I projektets tidiga skede har NIRAS varit djupt delaktig i behovsanalysen. Tillsammans med Trafikverket utformade NIRAS en dimensionering av lokalen och fastställde kraven för det nya kontoret. Under behovsanalysen togs ett omfattande lokalprogram fram som bland annat beskrev framtida arbetssätt, tekniska krav och lokalernas geografiska läge. Sedan genomfördes en lokalsökning och hyresförfrågan, där flera intressanta alternativ utvärderades. NIRAS genomförde därefter i samarbete med Trafikverket en hyresförhandling för att säkerställa att hyresavtalets innehåll, utformning och kommersiella villkor uppfyller Trafikverkets högt ställda krav.

Modern arbetsmiljö

Under den pågående produktionsfasen av lokalen bevakar NIRAS att de tekniska funktionskrav som framgår av hyresavtalet efterlevs, samt hanterar kontakten med fastighetsägarens projektorganisation om beskedshanteringar och ekonomiska frågeställningar. NIRAS tillser även att Trafikverkets egna entreprenader samordnas med fastighetsägaren.

Moderniseringen medför ekonomiska besparingar och skapar en aktivitetsbaserad arbetsmiljö där Trafikverkets arbetssätt bidrar till förbättrad kommunikation mellan medarbetarna.

-Vi  fullföljer Trafikverkets vision om en modern arbetsplats i en aktivitetsbaserad kontorslösning.

Andreas Gavér, kundansvarig för Trafikverket på NIRAS.