Visual Modflow Utility It

IT-verktyg för VA-branschen

Få full kontroll över dina anläggningar. Underlätta och förbättra arbetet med NIRAS IT-verktyg för företag.

Varför ägna tid åt pappersarbete när tiden kan användas bättre på att lösa driftsuppgifter, analys och optimering. NIRAS IT-verktyg underlättar arbetet och ger företag bättre resultat.

Få fullständig kontroll över dina insatser inom:

  • Anläggning – Digital registrering och anläggningars värde till bokslutet
  • Drift och underhåll – Styrning och registrering av uppgifter och händelser
  • Ledningsrenovering – Planering av återinvesteringar i ledningsnät
  • Förvaltningsinformation – Dataöverföring, beräkning och visualisering av nyckeltal

Produkter: ASSET, VALUE, DRIVE, Kortinfo, Smartinspect, Målertjek, LuCrative, HOMIS.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25