Storm Surge NS 08178 1080 Photo Colourbox

Klimatberäkningar

Vi på NIRAS är utbildade att genomföra klimatdeklarationer och kan därför hjälpa er med detta.

Den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader infördes 1 januari 2022. Detta innebär att byggnader som ansöker om bygglov efter detta datum kommer att behöva genomföra en klimatdeklaration av byggnaden (med några undantag). Vi på NIRAS är utbildade att genomföra dessa klimatdeklarationer och kan därför hjälpa er med detta.

NIRAS kan även hjälpa till med att ta reda på din produkts klimat- och miljöpåverkan genom beräkningar som tar hänsyn till alla utsläpp genom hela livscykeln (LCA – livscykelanalys).

 

Projekt vi arbetar med:

En tidig klimatdeklaration av tillbyggnaden av omklädningsrum för Farsta ridanläggning för Fastighetskontoret på Stockholm Stad. En tidig klimatdeklaration har genomförts i samband med projekteringen inför upphandling. Resultatet från klimatdeklarationer kan sedan påvisa vad som påverkar klimatet mest och därmed ges möjligheten att påverka detta genom att man hinner titta på alternativa lösningar och därmed minska byggnadens klimatpåverkan. I rapporteringen gavs det förslag på vad dessa åtgärder skulle kunna vara samt besparingen i koldioxidekvivalenter.

Delar av omklädningsrummen för Flatenbadet i Stockholm ska byggas upp efter en brand. Där genomför NIRAS en tidig klimatdeklaration för att undersöka ifall åtgärder kan vidtas för att minska klimatpåverkan och vad dessa i så fall kan vara.

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197