VA-projektering

Vi arbetar med VA-projektering i alla typer av projekt och skeden. Från tidiga systemhandlingar till bygghandlingar i så väl mindre uppdrag som till mycket stora och komplexa infrastrukturprojekt.  Vi tar fram kompletta förfrågningsunderlag för både total- och utförande entreprenader. Vi jobber i tätt samarbeta med våra kunder som finns inom kommun, statliga verk, fastighetsägare samt entreprenörer.