Life Science

3D illustration of laboratory rooms

NIRAS har stor samlad erfarenhet av Life Science projekt främst inom sjukvårds- och laboratorieverksamhet.

NIRAS erbjuder specialisttjänster inom projekt kopplade till sjukhus. Genom personflödesanalyser kan vi i 3D visa hur byggnaden kan befolkas av personal, besökare och patienter redan i projekteringsfasen. Vi har expertis inom inköp, upphandling och installationssamordning av medicinteknisk utrustning och vi kan genomföra olika typer av logistikanalyser för bl.a. personer, automatiska robotar och olika sorters material. Vidare har vi goda kunskap om sterilcentraler, både av den tekniska processen bakom och att projektleda nyproduktion av dessa anläggningar.