Waterworks

Dricksvatten

När det gäller dricksvatten har vi såväl kapaciteten och erfarenheten som den innovativa kompetensen. Vi tar hänsyn till allt som har med vatten att göra.

People playing basketball in the freight area in Aalborg

Klimatanpassning

Vi säkerställer hållbara lösningar för klimatanpassning genom att samarbeta tvärs över discipliner och engagera alla intressenter.

Lawn sprinkler

Grundvatten

Vi gör det lättare att utnyttja och skydda grundvattnet med fokus på hållbarhet.

Man sitting in front of laptop

IT för företag

Få full kontroll över dina anläggningar. Underlätta och förbättra arbetet med NIRAS IT-verktyg för företag.

Three men lowering a wire into a sewer

Avlopp och avloppsrening

Är ditt företag redo för framtidens investeringar? Vi erbjuder komplett rådgivning kring såväl nya anläggningar som renoveringar.

Employee working on waterworks in Esbjerg. Photo_Jonna_Fuglsang_Keldsen

Asset Management

Få överblick över anläggningarnas ekonomiska värde och skick. Asset Management garanterar intelligent prioritering av byggprojekt, drift och underhåll.

;