Three Office Workers Working Together On Project Shutterstock 66193621 1920 Photo Shutterstock

Compliance

Efterlevnad av nationella och internationella lagar, regler och förordningar samt upprätthållande av höga etiska standarder i all vår verksamhet och ledning är viktigt, i allt NIRAS arbete och i våra relationer med kunder och partners. Compliance handlar bland annat om korrekt hantering av data, inklusive personuppgifter; transparent användning av cookies på webbplatser samt affärsintegritetsfrågor.

På denna webbplats finns därför länkar till information om:

  • NIRAS Integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter
  • NIRAS cookiepolicy, dvs. varför är cookies nödvändiga och vad använder vi dem till
  • Affärsintegritet, dvs. NIRAS Integrity Management System mm
  • Visselblåsning, som beskriver hur man använder NIRAS interna rutiner för visselblåsning

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor

Benjamin Skaarup

Benjamin Skaarup

GDPR Officer

Allerød, Denmark

+45 4299 8359

Rasmus Klitgaard

Rasmus Klitgaard

Team Manager Peace, Stability & Governance

København, Denmark

+45 4810 4623

Merete Reeves

Merete Reeves

Quality and Risk Director

Allerød, Denmark

+45 4022 7602

Claus Jørgensen

Claus Jørgensen

International Market and Compliance Director - acr

København, Denmark

+45 4810 4458