Privacy policy - Integritetspolicy

NIRAS har en policy för att skydda personuppgifter för alla. Detta gäller alla som besöker NIRAS.dk, vid HR-rekrytering, samt skydd av data som vi lagrar om våra användare.

Vår integritetspolicy ger följande information:

  • Vilka uppgifter samlar vi in?
  • Hur använder vi dessa uppgifter?
  • Vilka valmöjligheter ger vi användaren och hur kan användaren få tillgång till uppgifterna och uppdatera dem?

Insamling av uppgifter

NIRAS samlar in ett antal personuppgifter för att förbättra lösningen för våra användare.
Vi samlar in uppgifter på följande sätt:

Uppgifter som vi får genom att du använder NIRAS webbplats. Användaren är anonym vid användning av NIRAS webbplats. Vi gör ingen automatisk registrering av uppgifter som kan användas för att identifiera användaren personligen.

Data som vi registrerar:

• IP-adressen i förkortad version. Det innebär att den sista delen av IP-adressen döljs så att användaren anonymiseras. Den fullständiga IP-adressen överförs inte till Googles server. Läs Googles egen beskrivning av funktionen.

• Namnet på användarens webbläsare, enhet eller operativsystem

• Den sida eller kanal från vilken användaren kommer till webbplatsen

• Namnet på de undersidor användaren besöker på webbplatsen

Dessa data insamlas och används uteslutande för att kartlägga användningen av webbplatsen, och nyttjas som underlag för att utveckla och förbättra upplevelsen på webbplatsen. Insamlingen av dessa data knyts inte till något som ger oss möjlighet att identifiera användarens identitet. Användaren är alltså anonym när användarens session loggas.

Analysverktyg

Vi använder Google Analytics för webbanalys på webbplatsen. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”), och Google Analytics använder cookies. Den informationen som genereras av cookies om användarens beteende på denna webbplats (inklusive användarens anonymiserade IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information för att analysera användarens beteende på webbplatsen, för att sammanställa rapporter till oss och för att tillhandahålla servicetjänster kopplade till användningen av webbplatsen och internet.

Google kan också lämna ut denna information till tredje part om lagen tillåter detta eller om tredje part bearbetar informationen för Googles räkning. Google kopplar inte ihop användarens IP-adress med andra data från Google. Användaren kan hindra installation av cookies via tillhörande inställning i webbläsaren. Om användaren avaktiverar cookies är det däremot inte säkert att användaren kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Om användaren inte önskar att någon information om dennes webbplatsbesök lämnas ut till Google Analytics kan användaren installera ett ”avaktiveringstillägg” i sin webbläsare.

Avaktiveringstillägget finns här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Uppgifterna lagras i 30 min, 6 månader resp. 480 dagar.

Uppgifter som användaren lämnar till oss.

Användaren kan välja att anmäla sig till NIRAS elektroniska nyhetsbrev genom att registrera e-postadress, namn, befattning och företagsnamn. Vid anmälan till nyhetsbrev lämnar användaren sitt samtycke till att vi lämnar ut information till den tredje part som är värd för lösningen för nyhetsbreven. Nyhetsbrevet innehåller löpande nyheter samt artiklar och tävlingar. För att nyhetsbrevet ska kunna tas emot måste e-postadressen vara giltig, och användaren registreras direkt som mottagare. Personuppgifterna raderas omedelbart när användaren tar bort sin prenumeration på nyhetsbrevet.

Vid deltagande i NIRAS arrangemang måste användaren (deltagaren) registreras med e-postadress, namn, efternamn, befattning och företagsnamn.

Om användaren är intresserad av möjligheten att jobba hos NIRAS kan användaren skicka in en ansökan eller skapa en profil i NIRAS CV-databas. Som användare blir du då ombedd att fylla i namn, adress, e-post, könstillhörighet, telefonnummer, utbildningsbakgrund, CV, ansökan och bild samt de uppgifter du lämnar i ditt CV. De data du anger i kontaktformulär för t.ex. anmälan till nyhetsbrev eller platsansökningar som du skickar via våra webbrekryteringssystem kommer att behandlas av tredje parts personuppgiftsbiträden. Dessa får åtkomst till och behandlar dina uppgifter.

Om du lämnar in en ansökan till våra utvecklingsprojekt och önskar att söka möjligheter där kommer du att bli ombedd att registrera dig med förnamn, efternamn och e-post.

Vi kan lagra sådana uppgifter för att behandla användarens begäran och säkerställer att uppgifterna behandlas med stor varsamhet, t.ex. genom åtkomstbegränsningar till våra system. Vi kan dock inte garantera 100 % säkra dataöverföringar på internet eftersom andra på olaglig väg kan komma åt sådana överföringar. I slutändan är det användaren som är ansvarig när personuppgifterna skickas till oss.

Hur länge lagras uppgifterna?

Om användaren använder NIRAS webbplats i samband med en platsansökan och uppger namn, adress, telefon och e-post lagrar vi uppgifterna i upp till 6 månader efter att användaren registrerat sig i vår jobbdatabas. Därefter raderas alla personuppgifter. Denna tidsperiod förlängs endast om användaren lämnar sitt samtycke till det.

Vem har åtkomst till användarens uppgifter?

Det är bara ett begränsat antal medarbetare hos NIRAS som har åtkomst till användarens uppgifter, dvs. de medarbetare på HR-avdelningen som mottar användarens platsansökan. Dessutom styrs våra nyhetsbrev av en IT-lösning som bara vissa IT-medarbetare har åtkomst till.

Personuppgifterna skickas krypterat via internet.

Data används inte för kommersiella ändamål

Vi använder inte data som har insamlats på sociala medier som t.ex. LinkedIn i kommersiellt syfte, och vi samlar uteslutande in sådana data som behövs för att en given applikation ska fungera.

Rättigheter

Enligt dansk lagstiftning är NIRAS skyldigt att tillmötesgå användarens begäran om information, rättelse och radering av uppgifter som NIRAS lagrar, dock med vissa lagstadgade undantag.

Användaren har rätt att få information om på vilket sätt NIRAS insamlar och behandlar data. Om användaren önskar information om de uppgifter som är registrerade eller vill dra tillbaka ett tidigare lämnat samtycke kan användaren kontakta NIRAS via e-post: samtykke@niras.dk.