Hero EDI 2023

Rättvisa, mångfald och inkludering (EDI)

NIRAS syn på rättvisa, mångfald och inkludering är fast förankrad i tron att varje individ är viktig. Vårt mål är att främja en inkluderande arbetsplats där alla känner tillhörighet och kan nå sin fulla potential.

NIRAS syn på rättvisa, mångfald och inkludering grundar sig i:

  • NIRAS Global EDI-policy
  • Våra företagsvärderingar
  • NIRAS policy för affärsintegritet och etik
  • Lokala handlingsplaner
  • Vårt engagemang för FN:s Global Compact och grundläggande mänskliga rättigheter
  • Underteckna mångfaldslöftet från det danska industriförbundet och lokalt undertecknande av Women's Empowerment Principles (WEP) från FN.

Global policy – lokala åtgärder

På NIRAS stödjer och vägleder koncernpolicyn vårt arbete på koncernnivå och lokalt i varje land.

Vi verkar i länder med juridiska, kulturella, jobb- och kundmarknadsskillnader. Det gör att vi har många olika drivkrafter för EDI-agendan i NIRAS och vi arbetar lokalt med lämpliga planer och åtgärder för att möta förväntningar och krav.

Vi har etablerat en internationell referensgrupp med anställda från Danmark, Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och Indonesien. Syftet med denna grupp är att diskutera NIRAS utmaningar i relation till EDI-agendan, t.ex. arbetsmarknaden, krav från kunder och samhälle, skillnader i landets lagstiftning och kultur, samt att dela lokala initiativ, åtgärder och framsteg.

"Vi är fast beslutna att kontinuerligt skapa en inkluderande arbetsplats. Vi tror att olika perspektiv berikar vår organisation, och detta återspeglas i vår globala policy och dagliga verksamhet."

Carsten Toft Boesen, VD

40/60 könsfördelning

På NIRAS har vi en ambition om en könsfördelning om  40/60 på alla nivåer till 2030.

Andel kvinnor NIRAS Group – framsteg sedan 2020

Ledare på alla nivåer

 

 

Alla anställda

 

Styrelse

Åldersfördelning över NIRAS Group