Philippines Manila

NIRAS i Manila, Filippinerna

Filippinerne

NIRAS har gennemført projekter i Filippinerne nu og da gennem de seneste to årtier. Vi har fod været uafbrudt til stede siden 2018. Vi leverer hovedsageligt ydelser i landet, men vi gennemfører også projekter regionalt. 

VI arbejder aktivt i Filippinerne, Cambodja og Vietnam samt i forskellige regionale opgaver, der involverer netværk af private, den offentlige sektor, ikke-statslige- og akademiske partnere i ASEAN-regionen. Vi står i spidsen for netværket af NIRAS-kontorer, der arbejder med international udvikling i Asien og Stillehavet.

Vi leverer ydelser inden for: 

 • Klimatilpasning og –modstandsdygtighed 
 • Landbrug og fødevaresikkerhed 
 • Udvikling af den private sektor 
 • Køn og menneskerettigheder 
 • Byudvikling 
 • Monitorering, evaluering og læring 
 • Bæredygtig energi 
 • Bæredygtig byudvikling 
 • Forvaltning og integrering af social/ligestillingsaspektet  

Følgende er eksempler på vores projektarbejde.  

Social udvikling 

NIRAS Manila forvalter i øjeblikket projektet “Strengthening the Transition of Vulnerable Communities Affected by the Malolos-Clark Railway Project”. Projektet skal hjælpe de projektramte personer (PAP) under Maolos-Clark Railway Project, der finansieres af ADB og JICA, ved hjælp af gradueringsmetoden til at udvikle levebrødsprogrammer baseret på deres individuelle situationer og produktive aktiver. Det NIRAS-ledede konsortium vil give adgang til uddannelse, coaching og andre støttetjenester, så PAP’er kan komme ud af ekstrem fattigdom. De bedste praksisser, og de erfaringer, der kommer ud af denne model, vil benyttes til at forbedre fremtidige politikker for genbosættelse. 

Forvaltning af naturressourcer og miljømæssig bæredygtighed 

Siden 2019 har NIRAS Manila forvaltet ADB-projektet “rotecting and Investing in Natural Capital in Asia and the Pacific - Public Awareness and Demand Reduction”, der har til formål at bekæmpe organiseret miljøkriminalitet I Filippinerne gennem tre nøgleelementer: 1) retlige og institutionelle reformer, 2) Kapacitetsopbyggende aktiviteter og 3) foranstaltninger til begrænsning af efterspørgslen. NIRAS er i øjeblikket ved at implementere den tredje del af projektet med fokus på bevidstgørelse af offentligheden og efterspørgselsreduktion.  

Denne del af projektet har til formål at 1) øge offentlighedens bevidsthed om de direkte virkninger af ulovlig handel med vilde dyr og planter på biodiversiteten og økosystemernes funktion og tjenester og 2) gennemføre efterspørgselsbegrænsende foranstaltninger for mindst to identificerede IWT prioriterede arter inden for indlæring af indvejninger i Filippinerne.  

På trods af udfordringerne i dataindsamling under covid-19 restriktionerne i landet har vores eksperter formået at udvikle innovative løsninger for at fremme dataindsamling uden ansigt-til-ansigt interaktion. En kommunikations-, uddannelses- og folkesundhedskampagnestrategi blev også leveret for at bidrage til at øge bevidstheden om virkninger af ulovlig handel med vilde dyr og planter og inspirere interessenter til handling og til at påvirke samfundsmæssige og lovgivningsmæssige ændringer.  

Vand 

Som en regional hub for ADB-markedet, leverer NIRAS Manila forvaltningsstøtte til det igangværende ADB-støttede Climate Adaptive Integrated Flood Risk Management (CAIFRM)-projekt. Projektet vil støtte den Vietnamesiske regerings gennemførelse af planerne for styring af oversvømmelsesrisikoen for Red-Thai Binh-floden og Ma-floden gennem tre output for at opnå resultatet: effektive og bæredygtige FRM-systemer er operationelle og velholdte.   

Landbrug og agroindustri 

Mindanao-vandingsudviklingsprojektet hjælper i øjeblikket den filippinske regering med at øge produktiviteten og klimarobustheden i det kunstvandede landbrug i Mindanao ved 1) at styrke vandingsplanlægning, design og forvaltningskapacitet, 2) udvikle effektive og klimarobuste vandingssystemer, og 3) at indføre klimarobust kunstvandede landbrugsmetoder.  

Blandt de leverede ydelser er vurdering af projektets gennemførlighed; vurdering af hydrologiske, landbrugs- og naturressourcer i det foreslåede projektområde, samt den eksisterende sociale kontekst og gennemgang af tilgængeligheden og kapaciteten af eksisterende kunstvandings- og landbrugsstøttetjenester og fastlæggelse af behovet for forbedrede udvidelsestjenester for at udvikle og støtte de foreslåede dyrkningssystemer.  

NIRAS Manila forvalter den tekniske bistand og yder forbindelse til ADB og offentlige interessenter.

Køn og menneskerettigheder 

NIRAS Manila forvalter i øjeblikket ADB og FN’s kvindestøttede projekt “Gender-Responsive Procurement (GRP) in the Asia Pacific: Assessment and Recommendations for Supporting Women-Led Businesses”, som har til formål at identificere indgangssteder for fremme af kvindeejede virksomheder i Asien og Stillehavsområdet gennem en regional benchmarkingundersøgelse om kønsorienterede indkøb. De ydelser, som NIRAS leverer i henhold til denne kontrakt, omfatter at indsamle data; give et regionalt analytisk overblik over de eksisterende GRP-praksis; gennemførelse værdikædeanalyser af udvalgte sektorer; og at fremsætte anbefalinger baseret på global praksis for interessenter fra den offentlige og private sektor.  

Uddannelse, færdigheder og beskæftigelse 

Uddannelsessektoren blev påvirket negativt af covid 19-pandemien. For at tilpasse sig åbnede undervisningsministeriet skoler ved at benytte åben fjernundervisning i stedet for ansigt til ansigt-undervisning. ADB reagerer gennem en teknisk bistand, der vil støtte ministeriets bestræbelser på at designe uddannelsesteknologisk (EdTech)-baseret fjernundervisning ved hjælp af billige tablets til 7.-12. klasser og træning af personale ved levering af blended learning.  

NIRAS Manila gennemfører “TA-6670 PHI: EdTech Solutions for Last Mile Schools in COVID-19 (54404-001), der har til formål at bygge videre på internationale erfaringer med uddannelsesteknologi (edtech); afprøve tilgangen i dårligt stillede, fjerntliggende omgivelser og identificere bedste praksis og erfaringer med edtech-løsninger under og efter covid-19-pandemien.  

Kontor i Manila

Vores kontor i Manila åbnede i 2018. Vi har otte fuldtidsmedarbejdere, som inkluderer administrative medarbejdere.

NIRAS Asia Manila Inc.
17F IBP Tower, Jade Drive
Brgy. San Antonio, Pasig City 1605
Manila, Philippines
E: AIN@niras.com 

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197