Laos Vientiane

NIRAS i Vientiane, Laos

Laos

Vi har gennemført projekter i Laos i mere end 30 år. At have så lang og kontinuerlig tilstedeværelse har givet os en unik forståelse for udviklingskonteksten i landet og et stærkt netværk af eksperter. 

Vi deltager i (eller har tidligere deltaget i) projekter såsom:

  • The Village Forest Management Project (2019-2026)
  • The Agrobiodiversity Initiative (2009-2020)
  • The Upland Research and Capacity Development Programme (2007-2012)

Vores kontor leverer ydelser inden for: 

  • Klimatilpasning og –modstandsdygtighed 
  • Vand og sanitet 
  • Landbrug og fødevaresikkerhed 
  • Forvaltning 
  • Monitorering, evaluering og læring 

Kontoret i Vientiane

Vi åbnede kontoret i Vientiane i 1991, og vi har to fuldtidsansatte medarbejdere på kontoret.

NIRAS
Green Building
Nongbone Rd., Ban Naxay
PO Box 4298
Vientiane
Lao PDR
T:+856 20 22222084

Kontakt