Serbia Belgrade

NIRAS i Belgrad, Serbien

Serbien

NIRAS begyndte at arbejde i Serbien 9 2003, og har siden da opbygget lokal ekspertise og viden om Serbien og det vestlige Balkan. Vores kontor i Beograd blev oprindeligt oprettet i 2010 som et repræsentationskontor med det formål at give en mere praktisk og skræddersyet tilgang til projekter, der gennemføres i landet og resten af regionen. Siden sin oprettelse, har kontoret således fungeret som omdrejningspunkt for NIRAS’ udviklingsprojekter i hele regionen.  

Vores mangeårige erfaring i Serbien har givet os indsigt i landets udviklingsprioriter, og det har desuden givet vores medarbejdere ekspertise inden for spørgsmål som bæredygtig energi og miljø, uddannelse og beskæftigelse, landbrug og udvikling af landdistrikter samt reform af den offentlige forvaltning (herunder EU-tiltrædelsesstøtte). Disse nøgleprioriteter driver vores projekter og udviklingssamarbejdet i Serbien. 

Nogle af de projekter, vi har været involveret i er: 

  • Fra uddannelse til beskæftigelse, der fokuserer på udvikling og aktivering af unges færdigheder.  
  • Støtteprogram for udvikling regioner og landdistrikter, som styrker styringsprocesserne og bidrager med læring til alle interessenter.  
  • Teknisk bistand til forbedring af leve- og boligforholdene blandt romabefolkningen, der i øjeblikket bor i uformelle bosættelser.  

Et særligt fokus på projektledelse i ingeniørarbejde  

Gennem årtiers arbejde med tekniske bistandsprojekter inden for energieffektivitet og vedvarende energi for nationale og lokale myndigheder, forsyningsselskaber, bygninger og industrier, har NIRAS’ team i Serbien fået en særlig erfaring med den bedste tekniske praksis, der dækker alle faser af projektcyklussen – fra embryonal planlægning til livscykluspleje og – vedligeholdelse.  

De ydelser, vi tilbyder til alle projektfaser, omfatter: planlægning, gennemførlighedsundersøgelser, afgrænsning og forprojekter, input til miljøkonsekvensvurderinger og samtykke, due diligence, indledende og detaljeret design, forbedring af udbudsdokumentation, modellering, byggetilsyn og overordnet projektledelse.  

Vi er i øjeblikket ved at gennemføre flere ingeniørprojekter i Serbien og det vestlige Balkan, herunder:  

  • Rammeaftalen om vedvarende fjernenergi på Vestbalkan (ReDEWeB). Et program, der har til formål at øge investeringerne i vedvarende fjernenergisystemer på Vestbalkan.  
  • Forbedring af fjernvarmeydelsen i Gjakov-projektet, hvor Gjakova Kommune vil erstatte sit forældende fjernvarmeværk med et nyt, der anvender kraftvarmeteknologi. Anlægget vil blive drevet med biomasse som omfatter trærester fra skovbrug, træaffald fra primær- og endelig træforarbejdning og vinbesætninger.  
  • Opsyn med istandsættelse og opførelse af bulk- og generallastterminalen i Smederevo havn, hvor NIRAS er ansvarlig for teknisk bistand i overensstemmelse med IFI/EIB-standarderne og FIDICs kontraktvilkår.  

Med vores resultater med at levere vellykkede projekter er vi en betroet partner for internationale og nationale donorer som Europa-Kommissionen gennem EuropeAid og Swiss Development Cooperation.  

Da de fleste af de store internationale rådgivningsvirksomheder er til stede i Serbien (gennem repræsentantskabskontorer eller Ltd-selskaber) bestræber NIRAS Serbien sig på at udvikle et godt samarbejde med dem alle, især dem, som vi har en kompatibel supplerende portefølje med.  

Kontoret i Beograd

Vores kontor åbnede oprindeligt i 2010 som et repræsentantskabskontor. I 2016 udvidede vi vores tilstedeværelse betydeligt og etablerede et fuldt udbygget lokalt LTD-kontor i Beograd og lokaliserede vigtige organisatoriske funktioner i landet. I dag er der 35 fuldtidsmedarbejdere på vores serbiske kontor, der arbejder i en særlig udbudsstøtteenhed, en separat kontraktenhed for EU-rammer og på tværs af tekniske områder om gennemførelsen af lokale, regionale og internationale projekter.  

 

NIRAS
Koste Jovanovica 3
11010 Beograd
Serbia
T:+381 11 74 50 640
E: jic@niras.com 

Kontakt

Jelena Stamenovic

Jelena Stamenovic

Country Director

Belgrade, Serbia

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197