NIRAS levererar ett starkt resultat för fjärde året i rad

Carsten Toft Boesen CTB NS 09912

Med ett resultat (EBITA) på 167 miljoner danska kronor och en mycket tillfredsställande organisk tillväxt på över 10 procent presenterar NIRAS en solid årsredovisning för 2023. Målet framåt är fortfarande internationell tillväxt samtidigt som NIRAS' identitet och kultur utvecklas och stärks, säger VD.

den 25 mars, 2024

Ännu en gång uppnår vi en tillväxt på över 10 procent. Rörelseresultatet (EBITA) nådde en rekordhög nivå på 167 miljoner danska kronor, vilket motsvarar 7,1 procent av nettoomsättningen. Vår omsättning passerade 3,8 miljarder danska kronor under 2023. Utvecklingen kan tillskrivas tillväxt över alla sektorer och marknader, och under 2023 har vi ytterligare ökat våra investeringar i strategiska initiativ, särskilt inom digitalisering och hållbarhet, inklusive den gröna energiomställningen. Antalet anställda har under 2023 växt till cirka 2900 anställda fördelade på 60 kontor runt om i världen.

Carsten Toft Boesen, VD för NIRAS, säger: ”Vi har haft ett särskilt bra år med tillväxt och robusta finansiella resultat trots utmanande marknadsförhållanden med hög inflation, snabbt stigande räntor samt krig och väpnad konflikt både i Ukraina och Mellanöstern. Tillväxten drivs av en fortsatt hög efterfrågan inom klimatanpassning, grön omställning, infrastruktur och life science, där kunder över sektorer och marknader efterfrågar hållbara lösningar och har anförtrott oss flera uppdrag.”

"Tack vare en stark laginsats har vi uppnått de flesta av de mål vi satte i vår strategi för perioden 2020–2023. Vårt fokus på organisk tillväxt och strategiska initiativ, särskilt inom grön omställning och digitalisering, har genererat tillfredsställande ekonomiska resultat och samtidigt bidragit till en mer hållbar samhällsutveckling genom projekt och partnerskap,” säger Carsten Toft Boesen.

"Våra resultat och framsteg  tillskriver vi våra kunder och framför allt våra medarbetare. Vi har gynnats av en låg personalomsättning och hög medarbetarnöjdhet och ser en mycket väsentlig ledningsuppgift i att fortsätta vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats som kan locka och knyta till sig skickliga människor och göra det attraktivt att utveckla sin karriär på NIRAS,” säger Carsten Toft Boesen.

Robust grund för kommande strategiperiod

Vi har just avslutat vår strategiperiod för 2021–2023 där vi har uppnått de flesta av våra strategiska mål. På så sätt har vi etablerat en solid grund för den kommande strategiperioden för 2024–2026, där internationell tillväxt samt identitet och kultur är viktiga fokusområden som komplement till våra fortsatta strategiska investeringar inom digitalisering och hållbar omställning.

Under den kommande strategiperioden förväntar vi oss särskilt tillväxt på de nordeuropeiska marknaderna, och vi har ett ambitiöst mål att fördubbla NIRAS fram till 2030.

"Vi ska välkomna många nya kollegor de kommande åren, både nationellt och internationellt. Därför fokuserar vi på att utveckla och bevara NIRAS identitet och kultur, som kännetecknas av låg grad av centralisering och hög grad av autonomi och självbestämmande - och undvika de tunga processerna och fördyrande byråkratin som ofta följer med företag av en viss storlek. Vi är övertygade om att vår identitet och kultur är avgörande för vår hittills positiva utveckling - inte minst vår förmåga att locka medarbetare på en starkt konkurrensutsatt arbetsmarknad,” säger Carsten Toft Boesen.

Vårt mål är att kombinera det lilla företagets närvaro och agilitet med det stora företagets kapacitet och expertisbredd; vi gör detta bland annat genom att organisera oss som ett nätverk av robusta självbärande affärsenheter med strategisk autonomi för att uppnå marknadsledande ställning inom sina respektive nischer.

Fortfarande tillväxt under 2024

Vi ser fram emot ett 2024 med förväntningar om fortsatt tillväxt och lönsamhet. Vi kommer att fortsätta investera i hållbarhet, digitalisering och affärsutveckling med en förväntad ökning av investeringarna under 2024. Vi kommer särskilt att öka vårt engagemang och våra investeringar i vårt initiativ för grön energiomställning. Vi kommer också att påbörja interna initiativ för att arbeta med vår identitet och kultur så att vi behåller det som gör NIRAS till en speciellt bra arbetsplats samtidigt som vi växer globalt.

Nyckeltal

 

2023

(DKK)

2022

(DKK)

2021

(DKK)

2020

(DKK)

2019

(DKK)

2018

(DKK)

Egenproduktion

2.348

2.116

1.924

1.704

1.774

1.647

Omsättning

3.806

3.454

2.881

2.451

2.278

2.204

EBITA

167,0

149,1

132,4

116,3

72,2

60,5

EBITA-margin

7,1%

7,0%

6,9%

6,8%

4,1%

3,5%

Resultat efter skatt

114,9

75,2

83,9

62,2

42,7

33,3

Antal medarbetare

2.857

2.424

2.306

2.181

2.332

2.355

Medarbetarnöjdhet*

 

90%

 

87%

 

87%

EBITA/per FTE

63

61

57

53

31

26

 

*Mätningen genomförs vartannat år (nästa mätning är 2024)

 

Se vårt årsresultat för 2023

Vill du veta mer?

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Chief Executive Officer, President

Allerød, Denmark

+45 48104200

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197