Nyhet

Barken Viking bogseras till Falkenberg

Barken Viking har inte lämnat Göteborgs hamn sedan 1960, men kommer nu att bogseras till Falkvarv i Falkenberg

22. jan 2021

Barken Viking är ett fartyg som numera ligger permanent vid kajplats, Lilla Bommen i Göteborg och  inrymmer restaurang och hotell. Barken Viking köptes av Göteborgs stad 1951 för att fungera som sjömansskola och sedan 1998 ägs och förvaltas hon av HIGAB.

Barken Viking har inte lämnat Göteborgs hamn sedan 1960, men kommer nu att bogseras till Falkvarv i Falkenberg. Där kommer fartyget att vara i dockan cirka två veckor för omfattande renovering, innan bogsering sker tillbaka till Göteborg. Med vid bogseringen är Thomas Wettergren, projektledare NIRAS, som en av totalt 8 besättningsmän ombord.

Vår roll i projektet är bland annat:
Projektledning avseende tekniska installationer.
BAS P och BAS U.
Ansvarig för in- och urkoppling av försörjningsmedia mellan fartyg och kaj.
Sakkunnig tekniska installationer vid kaj och till havs.
Installationssamordnare för ombyggnad av ventilation, styr- och regler (SRÖ), kyla, fettavskiljare och spillvattentank, när fartyget är på varv.