Digitalt nytänkande hittar fel och sparar tid vid utbyggnaden av Köpenhamns flygplats

Hall Of Copenhagen Airport Ns 03399

En kombination av 3D-modeller och digitala regler hjälper Köpenhamns flygplats, Danmark att hålla reda på om kraven för brand, el, avlopp, värme och ventilation efterlevs i den omfattande utbyggnaden av flygplatsen. Det frigör tid att optimera projektet snarare än att bara leta efter fel.

den 29 oktober, 2018

Fram till 2040 ska kapaciteten på Köpenhamns flygplats, Danmark utökas från 25 miljoner till 40 miljoner passagerare per år. Med många krav på till exempel dränering och elektriska system är det fullt tillräckligt att hålla reda på för flygplatsens asset managers, när de ska granska ritningar över flera tusen kvadratmeter. Men genom att omvandla flygplatsens projektmanualer till digitala regler och tillämpa dem på projektets 3D-modell kan flygplatsen med ett par klick hitta de platser där kraven inte efterlevs. På så sätt upptäcks felen enklare, vilket frigör tid för att optimera projektet.

Kraven kontrolleras snabbt och effektivt

Köpenhamns flygplats har ett antal projektmanualer som beskriver deras tekniska krav och riktlinjer för att projektera och bygga. Med krav som att golvgenomföringar för avlopp mellan våningsplan ska vara minst Ø75 mm, att det måste finnas en golvbrunn på alla toaletter eller att elektriska tavlor måste placeras minst 40 centimeter från golvet, finns det många detaljer att uppmärksamma.

Det digitala regelverket tillåter flygplatsen att snabbt och effektivt kontrollera att kraven efterlevs.

När reglerna först laddas tillsammans med 3D-modellen, vägleds flygplatsens anställda i den virtuella byggnaden, där en elektrisk tavla ska flyttas eller ett trappsteg ändras för att efterleva kraven.

Ett exempel på en trappa, som överskrider max. tillåten steghöjd/stigning på 0,18 m. Detta är ett tillgänglighetskrav i BR18, § 57, som illustrerar perspektivet på att utarbeta ett regelverk. Förutom att kontrollera Köpenhamns flygplats egna krav på byggnationen kan man lätt kontrollera att man även uppfyller kraven i exempelvis byggnadsstadgan.

Mer tid att optimera projektet

Lösningen innebär att asset managers på Köpenhamns flygplats som har ansvaret för brand, el, värme och ventilation snabbare kan hitta de misstag som behöver åtgärdas.

”Kvaliteten på den färdiga byggnaden grundar sig på att de rätta besluten tas från starten. Automatiseringen frigör tid för våra asset managers, så att de kan fokusera på att lösa de verkliga utmaningarna och hitta de bästa lösningarna. Det ger en känsla av trygghet att veta att ett projekt inte bara kontrolleras via stickprov, utan att vi kan gå igenom hela projektdokumentationen. Fynd registreras så att lösningen kan följas genom projektet. På lång sikt är vårt mål att tillhandahålla detta regelverk så att våra samarbetspartners själva kan göra en granskning och därmed leverera material av ännu högre kvalitet”, säger avdelningschefen Michael Ørsted, Teknisk Videncenter CPH.

”Automatisk granskning gör att våra rådgivare på ett relativt enkelt och effektivt sätt kan testa sina projekt mot ett antal av de krav vi ställer i projektmanualen. Resultatet av detta kommer förhoppningsvis att vara att vi i samband med granskningar får några projekt som stämmer bättre överens med våra önskemål. Vi kan alltså koncentrera oss mer på utformningen av det specifika projektet än att fokusera på uppenbara brister i materialet”, tillägger Kasper Moisgaard Poulsen, Asset Manager HVAC, Asset Planning CPH.

”Att den digitala lösningen kan finkamma hela byggnationen på några sekunder innebär att felen minimeras innan bygget har påbörjats. Det innebär också att byggherren i högre grad får det projekt han vill ha”, säger klientrådgivare Morten Stig Baden från NIRAS.

NIRAS arbete med att utveckla den digitala lösningen består bland annat i att omsätta kraven från projektmanualerna till mätbara krav. En del av arbetet har därför handlat om att identifiera de mätbara kraven och ändra de mer flexibla kraven till måttenheter som kan användas i modellen.

Stor potential i den digitala lösningen

Idag är det vanligt att använda digitala regelverk för att kontrollera om det exempelvis finns en ventilationskanal och bärande konstruktion som kolliderar med varandra i en 3D-modell. Vad som är nytt är att utvecklaren proaktivt kan använda digitala möjligheter för att utforska om de egna kvalitetskraven uppfylls i projektet. Denna utveckling kan leda till att byggbranschen inom en snar framtid kan se att det digitala regelverket också kan användas för att kontrollera andra villkor, till exempel att kraven i byggnadsstadgan är uppfyllda i 3D-modellerna.