The point, Hyllie

Reception Invigning

Hilti är ett globalt företag som finns i över 120 länder och har över 27 000 anställda. Varje dag bidrar Hiltis teknik till fantastiska konstruktioner runt om i världen – från världsberömda snabbtåg i Japan till djupa tunnlar under några av världens största städer. Hos Hilti hittar du allt du behöver inom byggnation, över hela världen. Hilti konstruerar och tillverkar branschledande teknik, programvara och tjänster för den professionella byggbranschen. Projektet avser Office Strategy för Hiltis svenska huvudkontor i Malmö.

den 6 december, 2021

2019 fick NIRAS i uppdrag av Hilti att ta fram en Office Strategy och utreda om Hilti skulle sälja sin fastighet och flytta till nytt eller stanna kvar och renovera.

Vi tog fram en detaljerad behovsanalys, därefter genomfördes en lokalsökning,  vilken ledde till att Hilti valde sälja sin fastighet och flytta till The Point i Hyllie, Malmö.

Vi genomförde förhandlingen om ett hyresavtal i nära samarbete med Hilti, vilken resulterade i en förhyrning hos PEAB Fastigheter, och därefter kunde skapandet av Hiltis drömlokal påbörjas.

Nästa steg i uppdraget var genomförandet, där Peab iordningställde lokalerna i nära samarbete med NIRAS, Hilti och inredningsarkitekten från Addentity.

Samtidigt som genomförandefasen startade arbetade Hilti aktivt med förändringsledning för all personal, då Hilti gick från att arbeta i cellkontor till att arbeta aktivitetsbaserat.

NIRAS har varit samordnare och agerat som stöd åt den interna projektgruppen i delar av flyttprocessen.

Hilti öppnade portarna för sitt nya huvudkontor för alla medarbetare den 1 november 2021 på The Point i Hyllie.

Att ha fått göra denna resa för och med Hilti, där vi har fått möjligheten att visa vår kunskap genom alla olika faser i ett projekt, har varit mycket inspirerande och roligt.

Lounge Invigning

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197