NIRAS har tillsammans med Nacka kommun och Svensk Handel gjort en idéskrift om planering av levande gatuplan i stadsmiljö

2016 06 01 114741 5

den 3 oktober, 2019

Med Sveriges snabba befolkningsökning så planeras och byggs det många nya stadsdelar och befintliga förtätas. Det råder stor enighet om att det är en viktig del i en levande stadsdel att man skapar aktiva bottenvåningar med caféer, butiker, friskvård, kulter, nöjen. Handeln är en näring som påverkar och berör många aktörer i ett samhälle. Kommunerna står idag inför stora utmaningar, både vad gäller nybyggnation och omställning av befintliga ytor. Det är därför av stor vikt att kommunerna sätter sig in i den strukturomvandling som handeln genomgår. Den bästa kunskapen besitter handeln själv, så det betyder att dialogen och samarbetet mellan handeln och övriga näringslivet behöver bli bättre och tydligare, för att långsiktigt bygga hållbart.

Vi vill tillsammans skapa en debatt och i slutändan ett nytt arbetssätt: Hur skapar vi en bra ”bottenplatta”, en grund som ger förutsättningar för en god stadsutvecklingsprocess?

Tillsammans med Nacka kommun och Svensk Handel har NIRAS under de senaste åren varit del i en process vilken vi sammanfattar i denna skrift.

Vill du veta mer?

Thomas Hellström

Thomas Hellström

Senior Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 75