NIRAS bistår Bane NOR med att upprätta klimaträkenskaper på koncernnivå

Theis Tarp Rasmussen TTR NS 10152

När Bane NOR vidareutvecklar sina klimaträkenskaper under de kommande åren kommer det att ske i samarbete med miljö- och hållbarhetsavdelningen på NIRAS. Bane NOR och NIRAS har redan ett välfungerande samarbete som bland annat omfattar en klimatrapport för delelektrifieringen av Trønder- och Meråkerbanan, utarbetandet av flera miljöuppföljningsplaner för ett större KL-AT-projekt samt ett antal större designuppdrag runt om i Norge.

den 9 september, 2022

Bane NOR har under de senaste åren successivt utvecklat och utökat sitt klimatbokslut i enlighet med GHG-protokollet, som är den ledande standarden för rapportering av växthusgaser på organisationsnivå. Redovisningen är nu mogen för vidareutveckling där utsläpp från Bane NORs värdekedja utanför den egna verksamheten är nästa steg.

”För att klimat ska ingå i beslutsunderlaget måste vi se till att ta med alla utsläpp som är betydande och som vi kan påverka. Vi måste också säkerställa en smidig datainsamling i framtiden - ingen lätt uppgift i en så stor organisation som Bane NOR. "Vi är glada över att ha NIRAS med i detta utvecklingsprogram", Siri Martiradonna, klimat- och miljöchef på Bane NOR.   

"Vi är otroligt stolta över att ha valts ut för att hjälpa Bane NOR med ett mer komplett klimatkonto (Scope 1-3) och att vara en partner på vägen mot att minska utsläppen på koncernnivå", säger Ragnhild Stamer Ekerholt, projektledare för NIRAS. "Bane NOR är en stor och komplex organisation med ett antal divisioner och en mängd projekt, och det är dessa komplexa uppgifter som vi brinner för att lösa", fortsätter hon.

Uppdraget för klimatbokslutet är tvådelat, där den första delen fokuserar på att utveckla processen och modellen fram till nyåret 2022.  Den andra delen av projektet kommer att vara att förbereda klimatkontona för 2022, som kommer att slutföras under våren 2023. Uppdraget omfattar också alternativ för utarbetandet av klimaträkenskaperna för 2023 och 2024.

Bane NOR är en av NIRAS största och viktigaste kunder i Norge, och det är fantastiskt att se att vårt skandinaviska upplägg, med användning av expertis och yrkeskunnande över nationsgränserna, nu också lyckas på miljö- och klimatsidan.

Eivind Bøe, direktör för marknad och utveckling
Railway Track NS 10184 (1)

Se också: