NIRAS erbjuder nu ’SEplan’ för att digitalisera detaljplanearbetet i svenska kommuner

Broenderslev Torv Headerbillede 04

NIRAS presenterar SEplan på SKRs webinar den 24/8 2021, som genomförs av SKR i samarbete med Boverket och Lantmäteriet.

den 24 augusti, 2021

Arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess ska skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess, och från och med 2022 gäller nya digitala krav för detaljplaner och planbeskrivningar i Sverige.

SEplan är ett verktyg som inte bara levererar digitala detaljplaner utan framförallt syftar till att effektivisera hela detaljplaneprocessen. SEplan ger ett enklare och mera digitalt arbetssätt genom en effektivare processkoordinering och framdrift samtidigt som det underlättar kommunikationen, både med de anställda i kommunen och med medborgarna. Malmö Stad har digitalisering och effektiva arbetssätt högt på agendan. Sedan januari 2021 implementerar NIRAS tillsammans med staden SE plan och gör anpassningar så att både nuvarande och framtida behov täcks in.

Sedan den danska lagen om digitala planer antogs 2006, har NIRAS erbjudit, driftsatt och därefter tillsammans med kommunerna i Danmark under 15 år vidareutvecklat DKplan. Fler och fler kommuner ansluter sig och idag använder mer än hälften av de danska kommunerna och den danska planmyndigheten DKplan. Danmark ligger ett steg före Sverige inom området men eftersom planlagstiftningarna länderna emellan är mycket lika, har arbetet med att utveckla SEplan varit betydligt enklare.

SEplan hanterar framför allt planbeskrivningens innehåll, planprocessen ger en tydlig överblick över samtliga ingående delar och moment samt förenklar kommunikationen i samråds-och granskningsskedena. SEplan integreras med det program som kommunen själva fritt har valt att använda för att hantera geometrier och planbestämmelser. Det innebär en flexibilitet för kommunen, som erfarenhetsmässigt varit en viktig del i framgångarna med de danska kommunerna.

Samarbetet med Malmö stad förvandlar DKplan till SEplan. Det har inneburit ett utvecklingsarbete som i sann bemärkelse skapar en digital planbeskrivning, helt i enlighet med Boverkets föreskrifter.

Läs mer här: www.niras.se/seplan

Vill du veta mer?

Uffe Gross Nielsen

Uffe Gross Nielsen

Digital plan consultant

Aarhus, Denmark

+45 8732 3391

Hans Palmborg

Hans Palmborg

Market Director

Malmö, Sweden

+46 40 625 05 02

Se också: