NIRAS vinner nytt ramavtal med Arbetsförmedlingen

Closeup Of A Letter Signature Shutterstock 55181

NIRAS konsulter kommer att tillsammans med Arbetsförmedlingens projektorganisation arbeta i olika lokalprojekt.

den 14 maj, 2020

NIRAS har fått förtroende att stödja Arbetsförmedlingen i det nya ramavtalet med målsättning att skapa och säkerställa ändamålsenliga lokallösningar ur ett funktionellt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv. NIRAS konsulter kommer att tillsammans med Arbetsförmedlingens projektorganisation arbeta som projektledare i olika varierande lokalprojekt.

Fredrik Ramner, kundansvarig på NIRAS ser fram emot ett spännande samarbete med nya, spännande uppdrag tillsammans med Arbetsförmedlingens projektorganisation.

NIRAS erbjuder strategisk rådgivning och operativt stöd till kommersiella hyresgäster och användare av egenägda fastigheter, inom hyresgästrådgivning och  lokalförsörjningVårt mål är att maximera nyttan och minimera onödiga kostnader genom att säkerställa hållbara lösningar i form av; verksamhetsanpassade lokaler, optimal lokalekonomi, genomarbetade och tydliga hyresavtal och god intern kontroll.”

Se också: