Oslos vattenförsörjning går online för att minska stora vattenförluster

Maridalsvannet Credit Wilhelm Joys Andersen (1)

En ny och högteknologisk onlinemodell av hela vattenförsörjningen för Oslo stad kommer att bidra till att minska en hög nivå av läckage och lösa en allvarlig vattenutmaning som hotar den norska huvudstadens dricksvattenförsörjning i framtiden.

den 1 november, 2018

I Oslo försvinner 35 procent av det rena dricksvattnet på vägen från vattenverket till kranen. De stora mängderna dricksvatten sipprar ut genom läckor i ledningsnätet och hittills har det varit begränsat fokus på vattenutsläpp i Norge.

Men nu har Oslo kommun, som har hand om vattenförsörjningen i den norska huvudstaden, lagt en ambitiös plan för hur vattenförlusten ska minska och leveransen av rent dricksvatten till Oslo kan framtidssäkras.

"Vi behöver ett faktabaserat beslutsverktyg som kan bidra till att lokalisera och eliminera svagheter i vårt system. För att kunna agera proaktivt och ständigt optimera verksamheten måste vi ha överblick över förhållandena i ledningsnätet och analysera konsekvenserna av olika åtgärder innan vi genomför dem. Digitalisering och kunskap kommer att vara nyckeln till denna nödvändiga effektivisering”, säger Chetan Hathi, som är projektledare på Oslo kommun, Vatten och avlopp.

Realtidsöversikt över 1 550 kilometer vattenledningar

Fram till 2022 kommer Oslo kommun att genomföra en femstegsplan för att minska läckaget. I planen ingår; att införa en standardmetod för att beräkna vattenförluster, att dela upp ledningsnätet i mindre områden, att hantera och optimera trycket i ledningsnätet samt att stärka nyckeltalsanalyser och rapportering.

Målet är att få ner läckagenivån i Oslo till 20 procent till 2030. En central del av denna femstegsplan är också att etablera en avancerad onlinemodell över hela försörjningsnätet, som inkluderar 1 550 kilometer vattenledning. Det ska ge energibolaget en 'realtids' inblick i vattenflödet genom dricksvattensystemet och trycket i ledningarna.

Så här kommer Oslo kommun att tidigt kunna hitta läckor genom att titta på vattenmängder, vattenflödesriktning och variationer i vattentrycket. Samtidigt ska modellen också göra det möjligt att följa nyckeltal och därmed förbättra kunskapen som gör det möjligt att nå målet att begränsa vattenförlusten.

Vattenutmaning

Oslo är en stad i tillväxt. Just nu ca. 700 000 medborgare förses med rent dricksvatten. Men i framtiden räknar kommunen med att behöva leverera vatten till så många som 900 000 invånare.

Kort sagt

  • Oslo kommun kommer att minska vattenspillet från ca. 35 % till 20 % till 2030. Arbetet bygger på en ambitiös femstegsplan
  • NIRAS ska leverera ett komplett onlinesystem bestående av en hydraulisk modell i verktyget Aquis och ledningsinformationssystemet HOMIS för nyckeltalshantering
  • Oslo har redan en offlinemodell av vattennätverket (Mike Urban), som nu laddas upp till Aquis-mjukvaran för onlinesimulering
  • HOMIS är ett viktigt dataverktyg för vattenförsörjningsföretag som utvecklats av NIRAS och som samlar in information från SCADA-system samt från bullerloggare, ventiler, pumpar, resultat från Aquis osv.
  • Hela systemet beräknas vara i drift i början av 2019, då Oslo kommuns anställda utbildas i systemet
  • Vidareutveckling och anpassning av systemet samt fortbildning och utbildning av användare kommer att pågå i ytterligare 3 år.

Dricksvattnet för Oslo stad hämtas från de närliggande sjöarna Maridalsvannet och Elvåga. Härifrån samlar Oslo kommun in cirka 100 miljoner kubikmeter för stadens dricksvattenförsörjning varje år. Men kommunen har velat ha en ny dricksvattenkälla i ett antal år. Dels kan fluktuerande dricksvattenkvalitet hota försörjningstryggheten och om det blir två eller fler år av torka i rad kan det bli brist på dricksvatten från de två sjöarna. Till detta kommer det ökade behovet av vatten som följer av befolkningstillväxten.

Det behövs därför nytänkande för att trygga huvudstadens dricksvatten i framtiden. Men nya vattenkällor för att försörja upp till en miljon människor kan inte hittas med en snabb lösning. Därför kan svaret bli att minska andelen dricksvatten som går förlorad genom läckor – här finns det uppskattningsvis 35 miljoner kubikmeter rent dricksvatten att hämta årligen – eller en dryg tredjedel av stadens nuvarande vattenbehov.

Toppmodern teknik

Att få grepp om vattenförlusten i Oslo är dock inte tillräckligt för att säkerställa framtida vattenförsörjning. Men det kan fungera som en tillfällig lösning tills Oslo kommun har säkrat en ny källa att förse staden med. Det berättar Gitte Marlene Jansen, projektledare på NIRAS.

Tillsammans med danska och norska specialister från NIRAS arbetar hon nu i nära samarbete med Oslo kommun för att etablera ny, avancerad teknik som ska hjälpa till att optimera försörjningsförhållandena och ta reda på var i det 57 år gamla dricksvattensystemet vattnet läcker ut.

Som rådgivare till Oslo kommun måste NIRAS etablera onlinemodellen – Aquis-systemet – som ska täcka alla försörjningsnätets vattenledningar. Utöver Aquis ska även nyckeltalsverktyget HOMIS, utvecklat av NIRAS, implementeras. När grundsystemet har satts upp ska teamet av rådgivare utbilda Oslo kommuns tekniker så att de själva kan driva systemet framöver.

"Det är inte bara en projektleverans och så vidare till nästa uppgift. Detta är ett långsiktigt samarbete där vi under en fyraårsperiod ska hjälpa Oslo kommun att komma ett steg närmare en hållbar och framtidssäker vattenförsörjning. Kunden har ambitiösa mål och har valt att investera både tid, pengar och resurser – och vi har de verktyg och kompetens som behövs. Det tycker jag är riktigt spännande, säger projektledaren Gitte Marlene Jansen.

Oslo kommuns nätverk

  • Oslos vattendistributionssystem består av 1 550 km kommunala ledningar med en medelålder på 57 år. 
  • Eftersom det är stora höjdskillnader i Oslo är systemet uppdelat i 53 separata tryckzoner (tio tryckzonsnivåer). 
  • Många av zonerna försörjs via pumpstationer och förhöjda bassänger.

Vill du veta mer?

Gitte Marlene Jansen

Gitte Marlene Jansen

Market Director

Allerød, Denmark

+45 4810 4563

Se også