Undvik att begå energimord: Gör din byggnad smart redan från början

Energimord

Som byggherre kan du uppnå intelligent drift av tillgångar under tidiga projekteringsfaser genom att koppla ihop 3D-byggnadsmodeller med data från BMS och säkerhetssystem. Genom att förstå din byggnad kan du minska CO2, säkerställa en förbättrad inomhusmiljö för dina anställda, identifiera onödiga utgifter och optimera din byggnad ur ett driftperspektiv.

den 18 mars, 2021

Big data finns – även inom kapitalförvaltning – och du bör utnyttja all data du kan få tag på. Alla byggnadsägare – både stora och små – är intresserade av hur deras byggnader presterar, till exempel när det gäller energieffektivitet.

Vår vision är att om du kopplar ihop 3D-byggnadsmodellen med data från de avsedda byggnadsledningssystemen (BMS) under projekteringsfasen så kan du skapa samstämmighet mellan datakällor från:

 • Byggnadens automationssystem – typiskt sensorer, temperatur-, CO2-, rörelse- och energimätare, motoriserade ventiler och ventilationsspjäll
 • Den tekniska anläggningen – t.ex. värme-, kyl- och ventilationsanläggning som tillhandahåller VVS till de rum där sensorerna finns
 • Skuggningen reglerar solvinst till samma rum.
 • Byggnadens passersystem, som kan innehålla information om antalet personer i byggnaden
 • Utrustning som kaffemaskiner, arbetsstationer m.m.
 • Byggnadens geometri

På så sätt kontextualiseras datakällorna med avseende på dess funktion. Dessutom kan de ha nytta av att utbyta information om byggnadens och rummens användning, orientering, golvyta och fönsteryta. Byggnadsägaren kan använda denna kunskap för att säkerställa intelligent drift av tillgången.

Undvik att begå energiprestandamord

Data i digitala byggnadsmodeller kan ge insikter och minska CO2. Genom att analysera data under driften av byggnaden kan du få en överblick över din användning och användbar information kan återföras till systemet, så att de olika systemen reglerar varandra istället för motsatsen. Kan man förhindra att de olika systemen slåss mot varandra så kan man förhindra att energi slaktas, till exempel där värme- och kylsystem arbetar samtidigt. Detta ger dig också en mycket bättre grund för ett behagligt inomhusklimat.

Genom att kombinera data och byggnadsmodeller får byggnadsägare ett analysverktyg där de kan spara energi, undvika obehag från byggnadstjänsterna och säkerställa en bättre inomhusmiljö för de anställda. Du får en annan och mer varierad bild av hur byggnaden presterar och du kan dokumentera detta med specifika KPI:er.

Att samla in och analysera data är inte begränsat till byggnadsverksamhet; den kan användas för ett antal andra ändamål som:

 • Planering av vilka rum och utrymmen som ska städas utifrån registrerad användning
 • Optimera användningen av rummen efter deras användarkapacitet
 • Tömning av sopcontainrar
 • Avisning av vägar och närområden
 • Optimering och kontroll av parkering
 • Kundflöde i köpcentra

Århus Universitet vill ha datadrivet underhåll, drift och beslutsfattande

Om du planerar ett byggprojekt kan du göra ditt hus eller din byggnad smart redan från början och identifiera onödiga utgifter innan driftsfasen drar igång. Vi ser inte bara en potential för intelligent byggnadsförvaltning för nya tillgångar, det finns också gott om möjligheter med befintliga byggnader. För tillfället hjälper vi Århus Universitet att få en bättre överblick över deras data.

Århus Universitet har startat ett projekt där de använder data från sina befintliga BMS och energiregistreringssystem. Vi hjälper dem att sätta dessa data i ett sammanhang – till exempel där en digital temperatursensor placeras i förhållande till dagsljusinfall i östra eller västra flygeln. Genom att lägga in olika typer av data i en databas kan universitetet korsanalysera den information som tillhandahålls.

Århus universitetsmotivation är att kunna möjliggöra mycket mer datadrivet underhåll och drift i allmänhet, samtidigt som man tar datadrivna beslut och på så sätt spara resurser. Med en bättre överblick över sina data kan de analysera och kontrollera om de uppfyller lagstadgade krav, till exempel vad gäller inomhusmiljöparametrar, samt se om deras byggnader sticker ut vad gäller energi- och vattenförbrukning.

De samlar information om beläggning (antal personer) i klassrummen och genom att göra detta kan de optimera användningen av rummen med hänsyn till det faktiska antalet närvarande elever.

Rådata har ett begränsat värde (A). När vi har kunskap om olika typer av data och det sammanhang de tar del av har vi användbar information (B). När vi kan sätta data i samband med andra data och tillhörande system har vi kunskap som kan användas över olika plattformar (C). När vi kan analysera det faktum att det finns data som sticker ut i förhållande till andra data har vi insikt (D). När vi kan koppla ihop allt detta och få datadriven hjälp att se igenom de komplexa sambanden där data och tillhörande system påverkar varandra, blir vi smartare (E).

En intelligent guide för servicepersonalen

Big data ger många nya möjligheter och tillfällen. Vi använder byggnadsmodeller i vår projektering som innehåller tekniska installationer och sensorer. Modeller kan användas för att tillhandahålla ett verktyg som innehåller den nödvändiga informationen från början. Du behöver inte längre manuellt ge information om kopplingen mellan olika rumsgivare och vilka ventilations- och värmeinstallationer som driver rummen.

Systemen kan fungera som en övergripande vägledning för servicepersonalen. Istället för att de ska behöva upptäcka oegentligheterna kan systemet fungera som en form av underrättelser som låter servicepersonalen veta vad som är fel och var de behöver göra något. Servicepersonalen kan dock också, baserat på analyserad data, skicka tillbaka signaler till BMS om det är några saker de behöver ändra, t.ex. nerkylning på natten.

Det finns många möjligheter till förbättringar, och inte bara när det gäller att spara energi och säkerställa ett bättre inomhusklimat.

Utifrån ett doktorandprojekt har NIRAS kunskap om hur data bör struktureras för att används på effektivaste möjliga sätt. Vi häller i princip en massa information i en tratt och får ett utdrag som är sökbart och lätt att hantera i ett nätverk av trådar där allt hänger ihop.

Utvecklingen har bara börjat. Det finns data för allt, och det tänker vi använda i våra byggnader.

Så här gör du din byggnad smart från grunden i projektionsfasen:

 1. Skapa insikter i din byggnad från början. Det finns många potentiella problem med att få saker att fungera. Om du använder intelligent förvaltning när din byggnad börjar fungera kan du upptäcka många av problemen i driftsättningsfasen. Kostnaden för att implementera intelligent hantering från grunden är liten jämfört med vad det skulle kosta att få det implementerat senare i processen.
 2. Tänk i sammanhang. Vad ska byggnaden användas till? Finns det någon data som är särskilt viktig för att uppfylla önskemålen för byggnaden eller verksamheten – som användningsprocent av lokaler? Ta reda på om data redan finns tillgängliga i de system som är installerade i byggnaden. Om inte, kan du se till att det finns sensorer för att mäta nödvändiga data i projektionsfasen.
 3. Ha ett snack om vad du vill uppnå med systemet. Är det t.ex. mer nyanserade KPI:er? Systemet kan skalas från större byggnadsägares överblick över många byggnader för mindre byggnadsägares användning beroende av önskemål och mål.

Vad kan NIRAS erbjuda?

Som projekterande ingenjörer kan NIRAS - i samband med ett byggprojekt - arbeta fram en utökad byggnadsmodell som innehåller mer information än normalt. Du kan använda modellen för att skapa nödvändiga big-data-kontexter mellan datamätpunkter, tekniska installationer och rum.

Vill du veta mer?

Henrik Schledermann

Henrik Schledermann

Chief Advisor

Allerød, Denmark

+45 4050 7053

Per Hendriksen

Per Hendriksen

Chief Advisor

Allerød, Denmark

+45 4299 9247

Se också: