Projekt

Digitalt kartsystem belyser det höga mörkertalet för trafikolyckor

Uheld1 (1)

Efter att sex akutmottagningar i Jylland har börjat registrera mindre trafikolyckor, som ofta inte rapporteras till polisen, har kommunerna och polisen en bättre grund för att inrikta sina insatser för att förbättra trafiksäkerheten. En digital kartlösning underlättar projektet.

  • Sektorer: Data & Digitalisering
  • Länder: Danmark

Ett samarbete mellan akutmottagningar och kommuner syftar till att registrera var och hur olyckor inträffar när akutmottagningspatienter är inblandade i trafikolyckor. Detta kommer att ge polisen och kommunerna tillgång till ny kunskap som de kan använda för att inrikta sina insatser för att förbättra trafiksäkerheten. Med hjälp av ett digitalt kartsystem där olyckorna registreras får polisen och kommunerna en unik överblick över olyckorna. 

Tillgång till konkret information om olyckor

Olyckor registreras så att när en person anmäler sig till akuten och pratar med en sjuksköterska så noteras det i vilken situation olyckan inträffade och hur förhållandena var. Olyckorna registreras därefter i det digitala kartsystemet 'KortInfo' som NIRAS har utvecklat.    

Att olyckorna registreras på en digital karta gör att kommunerna och polisen enkelt kan se var olyckorna sker. Detta kommer att förbättra databasen för att identifiera områden med särskilt höga olycksfrekvenser. Genom att klicka på en specifik olycksplats på kartan kan polis och kommuner snabbt hitta information om specifika olyckor.  

När akutmottagningarna registrerar en olycka utgår man från Vägdirektoratets modell för vilken information som ska inhämtas om olyckan. Det beskrivs bland annat om olyckan inträffade i dagsljus eller skymning. Om det var halt eller torrt och om det var i en korsning eller rondell. På så sätt får polisen, kommunerna och Vägdirektoratet en detaljerad och enhetlig kunskap om den enskilda olyckan.  

Polisen använder även Vägdirektoratets modell när de registrerar olyckor. Uppgifterna kan därför analyseras med hjälp av polisuppgifter från rapporterade olyckor och nya uppgifter från akutmottagningar. 

102 av 157

Polisen kände inte till så många olyckor, visade en undersökning från 2017 som genomfördes under 60 dagar i södra Jylland

Data har ökat trafiksäkerheten i Århus

Århus kommun är en av de platser som har haft stor nytta av data från akutmottagningarna. Kommunen har med hjälp av data konstaterat att cykelolyckor främst orsakas av felaktigt beteende och fel på cyklarna. Kommunen valde därför att fokusera på kampanjer och medvetandehöjande åtgärder på cykelbanorna i stället för att ändra utformningen av själva vägen eller flytta kantstenar. Bland annat har kommunen lagt ut räfflade linjer på cykelbanorna. Räfflorna är huvudsakligen placerade nära korsningar. När cyklisten cyklar över räfflorna börjar cykeln skaka, och på så sätt blir cyklisten mer medveten om att sakta ner och orientera sig mot korsningen framför sig. Projektet gav kommunen en bättre grund för att inrikta sina insatser för att förbättra trafiksäkerheten.

Uheld2 (1)

15 kommuner och sex akutmottagningar ingår för närvarande i projektet som drivs i samarbete mellan kommunerna, polisen och NIRAS.  

Mer om KortInfo

  • KortInfo är NIRAS webgis-plattform som gör det möjligt att samla in, konfigurera och visa georelaterad data. Webbapplikationen gör det möjligt att ladda, söka, redigera och analysera data som kan användas som underlag för beslutsfattande eller rapportering.
  • KortInfo är modulärt uppbyggd och kan användas både på fältet och på kontoret av handläggare och som ett verktyg för medborgar- eller kundinformation.
  • KortInfo är utvecklat av ingenjörsföretaget NIRAS och används av ett stort antal kommuner och företag.
  • Dessutom används KortInfo till exempel under Folkemødet på Bornholm för att ge deltagare och arrangörer en fullständig och uppdaterad översikt över festivalområdet.

Läs mer om KortInfo på www.kortinfo.niras.dk

Vill du veta mer?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se även: