Projekt

Större geografisk spridning och tillgänglighet för kontantcenter i Sverige

Bankomat Kontantcenter (1)

Målet var att etablera 60 nya kontantcenter i Sverige åt Bankomat innan slutet av 2017. Redan i september 2017, kunde det sextionde kontantcentret driftsättas. NIRAS stod som projektansvariga och var drivande i samtliga led av projektet.

den 23 oktober, 2020
  • Sektorer: Hyresgäst­rådgivning & lokalförsörjning
  • Länder: Sverige
  • Klient: Bankomat AB

Bankomat AB identifierade ett behov av att etablera nya kontantcenter i Sverige. Detta mot bakgrund av att möta kundernas efterfrågan av insättnings- och uttagstjänster samt att öka tillgängligheten för dessa tjänster, vad gäller geografisk spridning. Ett kontantcenter innefattar vanligtvis två uttagsautomater och två insättningsautomater.

NIRAS anlitades av Bankomat för att driva ett omfattande projekt, där 60 nya kontantcenter skulle etableras under 2016/2017 på olika orter runt om i Sverige.

Uppföljning och kvalitetssäkring

Som projektansvarig för etableringen av de 60 nya kontantcentren, säkerställde NIRAS att alla etableringar höll rätt kvalitet och kunde driftsättas i tid. Detta utifrån att genomföra täta och kontinuerliga uppföljningar.

NIRAS var drivande i respektive etablering vad gäller lokalsökning, lokalanpassning, besiktning och administrativt stöd i IMAC-arbeten (Install, Move, Add och Change).

I ett första skede genomförde NIRAS lokalsökningar på en utvald ort, för att hitta en möjlig etableringsplats med lämpliga miljöer. En inomhusmiljö med vägglösning eftersöktes, eftersom Bankomat vill ha sina kontantcenter där det är upplyst, tryggt och många människor i rörelse.

Därefter tog NIRAS fram skisser för hur lokalen kunde anpassas, utifrån Bankomats önskemål och lokalens förutsättningar. Inventeringar genomfördes på plats, för att formulera beskrivningar av vilka byggnationer som skulle tillämpas. Därefter skapade NIRAS en beställning för byggnation av rummet med tillhörande installationer samt även för arbeten som ingår i IMAC. IMAC-arbeten avser bl.a. installationer av skyltar, larm och lås samt modem och kommunikation och till slut installation och driftsättning av automaterna.

När byggnationerna var igång, fungerade NIRAS som administrativt stöd i IMAC-arbetena. NIRAS såg även till att delbesiktningar genomfördes, för att säkerställa att byggnationerna motsvarade den beslutade layouten och uppnådde rätt skyddsklass. I ett sista skede, när kontantcentret var färdigt och driftsatt, ansvarade NIRAS för att upprätta en slutbesiktning.

Fler kontantcenter under 2018

  • Bankomat AB ägs av Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank med Sparbankerna.
  • Ett kontantcenter är en etablering där det finns möjlighet att både sätta in och ta ut sedlar. Dessa består vanligtvis av två uttagsautomater och två insättningsautomater.
  • Målet var att etablera 60 kontantcenter runt om i landet under 2016/2017.
  • Det tar cirka två till tre veckor att bygga ett kontantcenter.
  • Det sextionde kontantcentret togs i drift 21 september 2017. Sedan dess har målet överträffats. Ytterligare cirka 10 kontantcenter kommer att etableras innan året är slut.
  • Under 2018 avser Bankomat att, tillsammas med NIRAS, etablera cirka 30 kontantcenter. På sikt är målet att alla större orter i Sverige ska innefattas.

"NIRAS är lyhörda, flexibla och har under hela processen haft våra behov i fokus. Det känns fantastiskt att vi tillsammans och med god marginal nått projektets mål. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med att öppna fler kontantcenter på många ställen i Sverige."

Johan Nilsson, chef Kund & Marknad, Bankomat AB

Ännu fler kontantcenter på längre sikt

NIRAS uppnådde Bankomats målsättning för antalet etableringar i god tid. Redan i mitten av september 2017, kunde det sextionde kontantcentret driftsättas. Sedan dess har målet överträffats, där ytterligare cirka 10 kontantcenter kommer att etableras innan året är slut.

På sikt är målet att kontantcenter ska finnas tillgängliga på alla större orter i Sverige. Därför avser Bankomat, tillsammans med NIRAS, att etablera ännu fler kontantcenter under 2018.

Se också