Projekt

Förstudie tre kyrkor – Munkedals församling

Kyrka

Munkedals församling är en församling i Göteborgs stift, Svenska kyrkan. Munkedals församling har bestämt sig för att utreda hur man kan minska sina fastighetskostnader för att ha mer pengar att satsa på verksamheten.

den 9 november, 2023
  • SDG: #11
  • Sektorer: Facility management
  • Länder: Sverige
  • Klient: Svenska kyrkan
  • Tid: 2022 - 2023

Under 2021 tog Munkedals församling fram en lokalförsörjningsplan med stöd från NIRAS. Lokalförsörjningsplanen var ett led i församlingens arbete med att säkerställa en omsorgsfull förvaltning av församlingens fastigheter nu och i framtiden. Lokalförsörjningsplanen belyste bland annat att kyrkoavgiften och intäkterna minskar samtidigt som kostnaderna ökar. Församlingen väntas årligen gå back om inget görs. Fastighetskostnaderna utgör en allt större andel av församlingens totala kostnader. Det krävs besparingsåtgärder i närtid för fastighetskostnaderna inte ska gå ut över verksamheten.

Som ett led i arbetet med att hitta besparingsåtgärder har församlingens kyrkor inventerats och förslag på besparingsåtgärder presenterats.

NIRAS har i utredningen haft uppdraget som projektledare med ansvar för att planera och driva utredningen framåt. NIRAS har arbetat i nära samverkan med församlingens personal, förtroendevalda och representanter från Göteborgs stift. NIRAS har även medverkat som moderator och workshopledare vid träffar med personal, medlemmar och andra intresserade.

”Vi är stolta över förtroendet att få vara med och guida församlingen i dessa tuffa frågor. Besparingar är aldrig roliga, särskilt när det finns så stark koppling till historia, värderingar och tro. Munkedals församling har gjort en viktig insats och arbetat öppet med dessa svåra frågor,” säger Ida Gäskeby, ansvarig projektledare på NIRAS.

Uppdraget har pågått under 2022 och 2023. Våren 2023 beslutade Kyrkofullmäktige om framtida inriktningar för förvaltningen av de tre kyrkorna.

Vill du veta mer?