Projekt

Den 16 februari 2023 klipptes bandet för den nya gång- och cykelbron över universitetskorsningen vid Blindern i Oslo!

Gång Cykelväg
den 11 april, 2023
  • SDG: #9
  • Sektorer: Vattenbyggnad
  • Länder: Norge
  • Klient: Statsbygg i samarbeid med entreprenørene HENT AS og HAB Construction AS

Borgmästare Marianne Borgen ansvarade för den officiella invigningen av den 170 meter långa och 7,5 meter breda bron som byggts i samband med det kommande Life Science-huset.

Gång- och cykelvägen längs Ring 3 är en av de mest trafikerade i landet, med upp till 3500 cyklister om dagen under de mest trafikerade dagarna.

Med den nya bron slipper cyklister och fotgängare samsas i rondellen med blåljustrafik till och från Rikshospitalet. Åtgärden minskar därmed risken för olyckor mellan tunga och många trafikanter i den utsatta korsningen och gör det möjligt för flera att cykla i Oslo.

NIRAS har ansvarat för miljö och dagvattenhantering och tillsammans med Dronninga Landskap projekterat för regnbäddar och dräneringsdammar.