Projekt

Digital karta skapar överblick

Kortinfo Editering Small (1)

Med den digitala kartan KortInfo har deltagare och arrangörer alltid en fullständig och aktuell överblick över festivalområdet på Folkemødet på Bornholm.

den 12 juli, 2021
  • Sektorer: Data & Digitalisering
  • Länder: Danmark

Doften av grillad korv är en vanlig del av festen när organisationer, politiker och vanliga, nyfikna människor samlas till det årliga Folkemødet på Bornholm. 

Stekt korv må vara en enkel meny, men för att tända upp gasolgrillen till den här typen av stora folkfester med 100 000 deltagare krävs noggrann planering. Grillmästaren ska ha tillstånd att använda gas och brandmyndigheterna ska informeras.

För tredje året i rad är den digitala kartan KortInfo ett oumbärligt verktyg för teamet bakom och deltagarna på Folkemødet. Den ger en överblick över allt från gasolgrillar, flyktvägar och vägspärrar till montrar och elinstallationer. KortInfo ser till att alla alltid har tillgång till aktuell information om platsens anläggningar.

Tre kartor kombinerade till en digital

KortInfo utvecklades av NIRAS och ersätter det tidigare systemet från före 2015, där räddningsarbetare, elektriker och organisatörer var tvungna att arbeta med tre olika papperskartor i fickan.

Folkemødes-sekretariatet hade en egen karta med scener, tält och toaletter markerade på den. En trafikkarta visade busslinjer och avspärrningar, och slutligen hade Bornholms regionkommun en kartplattform med hus, vattenledningar och annan teknisk information. Kartorna skrevs ut som pdf-filer.

Förutom att det var besvärligt att jämföra information på tre olika ställen, innebar det också att till exempel räddningsarbetare aldrig kunde vara säkra på att kartorna var uppdaterade med varandra.

KortInfo samlar all relevant information på en karta som kan uppdateras kontinuerligt så att alla arbetar utifrån samma information.

Det är praktiskt när räddningstjänsten genomför inspektioner i tältområdet innan Folkemødet drar igång.

Läs mer om kartprodukterna här. 

Information kan riktas

KortInfo sammanställer mer än 20 olika lager av DWG- och TAB-filer, och genom lagerindelningen kan du rikta innehållet till olika grupper. För Folkemødet är översikten över tält och toaletter relevant för alla besökare, medan elektrikerns kabeldragningar eller placering av hotspot-routrar är reserverade för den tekniska personalen.

KortInfo Touch gör det möjligt att visa kartan på mobiltelefoner och surfplattor. Medan räddningspersonal kan använda KortInfo på sina mobiltelefoner för att snabbt kontrollera om ett gastillstånd har beviljats för en monter, kan deltagarna använda kartan för att hitta det närmaste tältet med grillkorv.

Alltid uppdaterade kartor

  • KortInfo samlar all information om ett område på en karta.
  • Med CAD-GIS-konvertering får KortInfo information från olika system för att prata ihop i samma program.
  • Med ett enda klick kan kartan uppdateras så att alla användare har samma uppdaterade information.
  • KortInfo är uppbyggt i lager så att innehållet kan riktas och reserveras för specifika användare. På Folkemødet är information om till exempel elinstallationer endast relevant för teknisk personal, medan alla Folkemødets besökare måste veta var toaletterna finns.

Med allt samlat i KortInfo har vi en helt fantastisk tillgång på data

Henrik Madsen, brandinspektör

Kontakt

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se även: